Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. ZGŁOSZENIA BUDOWY, o kórych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego
  Data modyfikacji: 19-05-2022 11:56
 2. Przeprowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
  Data modyfikacji: 18-05-2022 13:08
 3. Obwieszczenia i zawiadomienia
  Data modyfikacji: 16-05-2022 14:30
 4. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak GL.RUZ.4210.41.2022.4.AK z dnia 10.05.2022 r.
  Data modyfikacji: 16-05-2022 14:26
 5. Administracja Budowlana
  Data modyfikacji: 16-05-2022 13:48
 6. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. pozwolenia na rozbiórkę linii elektroenergetycznych średniego napięcia 30kV PKP1 i PKP2 znak sprawu BS-B.6741.16.2022.DP
  Data modyfikacji: 16-05-2022 13:47
 7. Sprawozdania za 2021 rok
  Data modyfikacji: 16-05-2022 09:32
 8. Sprawozdania za 2021 rok
  Data modyfikacji: 16-05-2022 09:32
 9. „Opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych niezbędnych do organizacji biegów upowszechniających zdrowy styl życia, aktywizację i integrację społeczności pogranicza”
  Data modyfikacji: 16-05-2022 08:44
 10. Utworzenie strefy rekreacji przy budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w ramach projektu pn. „Park & Ride & Chillout w sercu Opolszczyzny”
  Data modyfikacji: 13-05-2022 14:27
Wersja XML