Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenia z 2022 r.
  Data modyfikacji: 12-08-2022 14:26
 2. Obwieszczenia i zawiadomienia
  Data modyfikacji: 10-08-2022 14:34
 3. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu z dnia 8 sierpnia 2022 r. znak GL.ZUZ.3.4210.35.2022.KS
  Data modyfikacji: 10-08-2022 14:32
 4. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy
  Data modyfikacji: 09-08-2022 13:46
 5. Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Data modyfikacji: 08-08-2022 15:05
 6. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Zielonej i Uroczej w miejscowości Gogolin.”
  Data modyfikacji: 05-08-2022 08:54
 7. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach
  Data modyfikacji: 03-08-2022 09:07
 8. Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Data modyfikacji: 01-08-2022 14:52
 9. Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
  Data modyfikacji: 01-08-2022 14:52
 10. Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019
  Data modyfikacji: 01-08-2022 14:50
Wersja XML