Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia z 2014 r.

PDF86_2014-12-31 w spr. zmiany zarządzenia w spr. regulaminu Wynagradzania pracowników starostwa.pdf
PDF85_2014-12-31 w spr. zm. zarz. w spr. oragnizacji Stałego Dyżuru Starosty Krapk..pdf
PDF84_2014-12-31 w spr. wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej.pdf
PDF83_2014-12-31 w spr. zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF82_2014-12-31 w spr. funkcjonowania kontroli zarządczej w starostwie i jednostkach organizacyjnych.pdf
PDF81_2014-12-31 w spr. zm. zarządz. w spr. wprowadzenia Planu wykorzystania podmiotów leczniczych.pdf
PDF80_2014-12-31 w spr. zmiany Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDF79_2014-12-31 w spr. zmiany Zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.1.2014.pdf
PDF78_2014-12-01 w spr. wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty.pdf
PDF77_2014-12-15 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r..pdf
PDF76_2015-12-10 w spr. przeprowadzenia kontroli problemowej zadań oc w UMiG Krapkowice.pdf
PDF75_2014-12-10 w spr. zmiany Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDF74_2014-12-10 w spr. zmiany dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf
PDF73_2014-12-5 w spr. kontroli zadań obronnych przez KCZ Sp. z o.o.pdf
PDF72_2014-12-05 w spr. zmiany dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf
PDF71_2014-12-05 w spr. powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kozielskiej.pdf
PDF70_2014-12-05 w spr. ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kozielskiej.pdf
PDF69a_2014-12-01 w spr. wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty.pdf
PDF69_2014-11-28 w spr. zmiany dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf
PDF68_2014-11-25 w spr. wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego.pdf
PDF67_2014-11-21 w spr. wprowadzenia Planu ewakuacji _przyjęcia_ ludności, zwierząt i mienia -II stopień.pdf
PDF66_2014-11-21 w spr. zatwierdzenia „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Powiatu Krapkowickiego”.pdf

PDF65_2014-11-21 w spr. wprowadzenia Planu ewakuacji _przyjęcia_ ludności, zwierząt i mienia -III stopień.pdf
PDF64_2014-11-14 w spr. powłania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014r.pdf
PDF63_2014-11-14 w spr. powołania komisji przetargoweja - eksperci.pdf

PDF62a_2014-11-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor w IM.pdf
PDF62_2014-11-07 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf
PDF61_2014-10-27 w spr. powołania zespołów do sprawdzenia skałdów kart do głosowania.pdf
PDF60_2014-10-23 w spr. powłania przewodniczącego komisji Inwentaryzacyjnej w 2014 r.pdf
PDF59_2014-10-10 w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg.pdf
PDF58_2014-10-10 w spr.przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF57_2014-10-08 w spr. sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf
PDF56_2014-04-24 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.1.2014 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych.pdf
PDF55_2014-10-02 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf

PDF54_2014-10-02 w spr. przeprowadzenia kontroli.pdf
PDF53_2014-10-02 w spr.zmiany zarządzenia w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf
PDF52_2014-10-02 w spr. powołania komisji likwidacyjnej.pdf
PDF51_2014-09-22 w spr. maksymalnej wysokości Nagrody Starosty Krapkowickiego dla nauczycieli na rok 2014.pdf

PDF50_2014-09-22 w spr. wyznaczenia osoby do kontroli beneficjentów Aktywny Samorząd.pdf
 

PDF49_2014-09-09 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w Wydziale IM.pdf
PDF48_2014-09-04 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf
PDF47_2014-08-29 w spr. zmiany polityki rachunkowości.pdf
PDF46_2014-08-27 w spr. zmiany Zarządzenia Starosty Krapkowickiego nr Or.0135-332010 z dnia 12.04.2010 r.pdf

PDF45_2014-08-26 w spr. powołania komisji przetargowej - dostawa 500 szt. zestawów komp.pdf

PDF44_2014-08-13 w spr. powołania komisji przetargowej przebudowa drogi Błażejowice - Smolarnia.pdf

PDF43_2013-08-04 w spr.dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf

PDF42_2014-07-25 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w Wydziale GK.pdf

PDF41_2014-07-21 w spr. zmianay zarzadzenia w spr. PZZK.pdf

PDF40_2014-07-21 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf

PDF39_2014-07-01 w spr, powoalnia Komisji przetargowej - przebudowa chodnika-Ligonia.pdf

PDF38_2014-07-01 w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf
PDF37_2014-07-01 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf
PDF36_2014-07-01 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.38.2012 - w spr. polityki rachunkowości.pdf

PDF35_2014-07-01 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.3.2013 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych.pdf

PDF34_2014-06-16 w spr.zmiany zarządzenia Nr AO.120.9.2012 w spr. zadań wydziałów.pdf

PDF33_2014-06-16 w spr. zmiany Zarzadzenia AO.120.122.2012 - PZZK.pdf

PDF32_2014-06-16 w spr. zm. Zarz. w spr. realziacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie w 2014 r.pdf
PDF31_2014-06-11 w spr. powołania Komisji przetargowej - przebudowa drogi.pdf

PDF30_2014-05-30 w spr. powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z zasobu PODGiK.pdf
PDF28_2014-05-26 w spr. zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf

PDF27_2014-05-26 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor GK.pdf

PDF29_2014-05-29 w spr. zarządzenia wyborów przedstawiciela pracowników SP w Krapkowicach.pdf

PDF26_2014-05-26 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej w projekcie pn.Razem możemy więcej.pdf

PDF25_2014-05-23 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf

PDF24_2014-05-23 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor Fn.pdf

PDF23_2014-05-23 w spr. zmiany polityki rachunkowości w starostwie.pdf

PDF22_2014-05-21 w spr. powołania Komisji przetargowej - usługi edukacyjne.pdf

PDF21_2014-05-19 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin powiatu krapkowickiego.pdf

PDF20_2014-05-17 w spr. ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin powiatu krapkowickiego.pdf

PDF19_2014-04-24 w spr.zmiany zarzadzenia nr 121-2012 w spr. powołania, organizacji i funkcjonowania PCZK.pdf

PDF18_2014-04-24 w sp. zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf

PDF17_2014-04-24 w spr. zm. AO.120.1.2014 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych w 2014 r.pdf

PDF16_2014-03-27 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w Wydziale Fn.pdf

PDF15_2014-03-27 w spr. ustalenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników SP w Krapkowicach.pdf

PDF14_2014-03-20 w spr. powołania komisji konkursowej Turniej Wiedzy pożarniczej.pdf
PDF13_2014-03-20 w spr. dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2014 r.pdf

PDF12_2014-03-07 w spr. powołania komisji przetargowej - remont cząstkowy dró powiatowych.pdf

PDF11a_2014-02-27 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie krapkowickim w 2014 r.pdf
PDF11_2014-02-27 w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS ANNA.pdf
PDF10_2014-02-10 w spr.zm. AO.120.8.2014 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - Dyrektor DPS ANNA.pdf
PDF9_2014-01-21 w spr.zmiany Zarządzenia nr AO.120.153.2012 - dostęp do systemu Kadry i Płace.pdf
PDF8_2014-01-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - Dyrektor DPS ANNA.pdf
PDF7_2014-01-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - Dyrektor RW.pdf
PDF6_2014-01-21 w spr. realizacji zadań OC w Powiecie Krapkowickim w 2014 r.pdf
PDF5_2014-01-02 w spr. zatwierdzenia Planu pracy na 2014 r.pdf
PDF4_2014-01-02 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2014 r.pdf
PDF3_2014-01-02 w spr. zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2014.pdf
PDF2_2014-01-21 w spr. ustalenia dni wolnych za 3 maja i 1 listopada 2014 r.pdf
PDF1_2014-01-10 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego SP w Krapkowicach w 2014 r.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML