Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

16.06.2014 r. - XLVII Sesja Rady Powiatu

PDF1 porządek obrad sesji.pdf

PDF1. materiały zarządu.pdf

PDF3a uchw. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli (...).pdf

PDF3a zalacznik - uzasadnienie.pdf

PDF3b uchw w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.pdf

PDF3b zalacznik - uzasadnienie.pdf

PDF3c uchw w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.pdf

PDF3c zalacznik - uzasadnienie.pdf

PDFopinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.pdf

PDFopinia RIO do wykonania budzetu za 2013 rok.pdf

 

Wersja XML