Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVII Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2010-2014

PDFuchw. nr 298 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli (...).pdf

PDFuchw. nr 299 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.pdf

PDFuchw. nr 300 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.pdf

PDFuchw. nr 301 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu - Ogród sensoryczny ZSS im. J. Tuwima.pdf

PDFuchw. nr 302 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok.pdf

PDFuchw. nr 302 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 302 zalacznik nr 2.pdf

 

Wersja XML