Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Ligonia w Gogolinie

PDFzawiadomienie o wyniku postępowania art. 92 ust. 1 pkt 1.pdf

PDFWyjaśnienia treści siwz-Ligonia Gogolin-1.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - wraz z załącznikami.pdf

1A DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PDFPROJEKT WYKONAWCZY REMONT CHDONIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ1832 O UL LIGONIA W GOGOLINIE.pdf

PDF1 PLAN SYTUACYJNY.pdf

PDF2 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA.pdf

PDF3 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PODŁUŻNY.pdf

PDF4 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO POPRZECZNY.pdf

1B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1832 O UL. LIGONIA W GOGOLINIE.pdf

1C PRZEDMIAR ROBÓT

PDFPRZEDMIAR ROBÓT REMONT CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ1832 O UL. LIGONIA W GOGOLINIE.pdf

Wersja XML