Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o sposobie komunikowania się z Starostwem Powiatowym w Krapkowicach dla osób uprawnionych (niesłyszących, niedosłyszących, głuchoniemych)

Mając na uwadze przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 ) Starostwo Powiatowe w Krapkowicach informuje, że osoby uprawnione mogą komunikować się z urzędem za pośrednictwem:

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym urząd 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. Zgłoszenia dokonać można:

Ponadto pragniemy uprzejmie poinformować, że pracownik  Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ukończył kurs języka migowego pierwszego stopnia KSS-1. Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie umożliwiają podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi.

Osoby posługujące się językiem migowym w stopniu podstawowym:

 

WNIOSEK

 

 

 

Wersja XML