Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

30.09.2014 - L Sesja Rady Powiatu

PDF5 uchw. nr 1209 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego (...).pdf
PDF5 uchw. nr 1209 zalacznik nr 1.pdf
PDF5 uchw. nr 1209 zalacznik nr 1 cz. 1.pdf
PDF5 uchw. nr 1209 zalacznik nr 1 cz. 2.pdf
PDF5 uchw. nr 1209 zalacznik nr 1 cz. 3.pdf
PDF5 uchw. nr 1209 zalacznik nr 1 do zalacznika cz.3 Wykorzystanie dotacji udzielonych I półrocze 2014.pdf
PDF5 uchw. nr 1209 zalacznik nr 2 cz. 1 Informacja o ksztaltowaniu się WPF.pdf
PDF5 uchw. nr 1209 zalacznik nr 2 cz. 2 Zalacznik do informacji o ksztaltowaniu się wpf.pdf
PDF1 porządek obrad sesji.pdf
PDF1. materiały zarządu.pdf
PDF1... WYKAZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO.pdf
PDF1a Protokół Nr XLVII z sesji w dniu 16.06.2014.pdf
PDF1b Protokół Nr XLVIII z sesji (nadzwyczajna) w dniu 29.07.2014.pdf
PDF1c Protokół Nr XLIX z sesji (nadzwyczajna) w dniu 12.08.2014.pdf
PDF3 prezentacja drogi.pdf
PDF4 Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej za I półrocze.pdf
PDF6a w sprawie pozbawienia kategorii - Kamionek.pdf
PDF6b w sprawie pozbawienia kategorii - Łowkowice.pdf
PDF6c wyrazenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Gogolin.pdf
PDF6d wyrazenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf
PDF6e w sprawie zmiany uchwały (...) umarzania naleznosci cywilnoprawnych.pdf
PDF6f w sprawie zmiany budzetu na 2014 r..pdf
PDF6f zalacznik - uzasadnienie.pdf
PDF6f zalacznik nr 1.pdf
PDF6f zalacznik nr 2.pdf
PDF6f zalacznik nr 3.pdf
PDF6f zalacznik nr 4.pdf
PDF6f zalacznik nr 5.pdf
PDF6f zalacznik nr 6.pdf
PDF6g w sprawie zmiany wpf na 2014-2023.pdf
PDF6g zalacznik nr 1.pdf
PDF6g zalacznik nr 2 - objasnienia.pdf

Wersja XML