Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

L Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2010-2014

PDFuchw. nr 308 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej - Kamionek.pdf Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały (NK.III.4131.2.5.2014.LM)  z dnia 5 listopada 2014 r.
PDFuchw. nr 309 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej - Łowkowice.pdf
PDFuchw. nr 310 w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Gogolin.pdf
PDFuchw. nr 311 w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf
PDFuchw. nr 312 w sprawie zmiany uchwały (...) umarzania naleznosci cywilnoprawnych.pdf
PDFuchw. nr 313 w sprawie zmiany budzetu powiatu Krapkowickiego na 2014 rok.pdf
PDFuchw. nr 313 zalacznik - uzasadnienie.pdf
PDFuchw. nr 313 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 313 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 313 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 313 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 313 zalacznik nr 5.pdf
PDFuchw. nr 313 zalacznik nr 6.pdf
PDFuchw. nr 313 zalacznik nr 7.pdf
PDFuchw. nr 314 w sprawie zmiany wpf na lata 2014-2023.pdf
PDFuchw. nr 314 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 314 zalacznik nr 2.pdf

Wersja XML