Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

30.10.2014 - LI Sesja Rady Powiatu

PDF1 porządek obrad sesji.pdf
PDF1.. Protokół Nr L z sesji w dniu 30.09.2014.pdf
PDF1a Sprawozdanie koniec kadencji 2010-2014.pdf
PDF3 sprawozdanie z KCZ (...) o dzialaniach prozdrowotnych 2014.pdf
PDF4 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013-2014 ..pdf
PDF5 analiza oswiadczen majatkowych przew. rady.pdf
PDF6a w sprawie ustalenie rozkladu godzin pracy aptek w 2015 roku.pdf
PDF6a zalacznik -uzasadnienie.pdf
PDF6a zał. nr 1 rozkład godzin.pdf
PDF6a zał. nr 2 Dyżury Krapkowice.pdf
PDF6a zał. nr 3 Dyżury Zdzieszowice.pdf
PDF6b w sprawie ustalenia w 2015 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie (...).pdf
PDF6c w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej (...) PFRON.pdf
PDF6d w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego 2015.pdf
PDF6d zalacznik - regulamin -autopoprawka.pdf
PDF6d zalacznik - uzasadnienie.pdf
PDF6e w sprawie zmiany budzetu na 2014 r..pdf
PDF6e zalacznik - uzasadnienie.pdf
PDF6e zalacznik nr 1.pdf
PDF6e zalacznik nr 2.pdf
PDF6e zalacznik nr 3.pdf
PDF6e zalacznik nr 4.pdf
PDF6f w sprawie zmiany wpf na lata 2014-2023.pdf
PDF6f zalacznik nr 1.pdf
PDF6f zalacznik nr 2.pdf
 

Wersja XML