Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły i nagrania z sesji Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2014 - 2018

Nagrania:

Nagranie z I Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28.11.2014 r.mp3

Nagranie z II Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16.12.2014 r.mp3

Nagranie z III Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30.12.2014 r.mp3

Nagranie z IV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29.01.2015 r. cz.I.mp3

Nagranie z IV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29.01.2015 r. cz.II.mp3

Nagranie z IV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29.01.2015 r. cz.III.mp3

Nagranie z V Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26.03.2015.mp3

Nagranie z VI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30.04.2015.mp3

Nagranie z VII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28.05.2015.mp3

Nagranie z VIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25.06.2015.mp3

Nagranie z IX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 10.09.2015.mp3

Nagranie z X Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24.09.2015.mp3

Nagranie z XI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29.10.2015.mp3

Nagranie z XII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16.12.2015 r.mp3

Nagranie z XIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12.01.2016 r.mp3

Nagranie z XIV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28.01.2016 r.mp3

Nagranie z XV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 31.03.2016 r.mp3

Nagranie z XVI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28.04.2016.mp3

Nagranie z XVII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24.05.2016 r.mp3

Nagranie z XVIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28.06.2016 r.mp3

Nagranie z XIX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27.07.2016 r.mp3

Nagranie z XX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14.09.2016 r.mp3

Nagranie z XXI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27.10.2016 r.mp3

Nagranie z XXII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia  15.12.2016 r. cz. I.mp3

Nagranie z XXII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia  15.12.2016 r. cz. II.mp3

Nagranie z XXIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19.01.2017.mp3

Nagranie z XXIV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23.03.2017.mp3

Nagranie z XXV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27.04.2017.mp3

Nagranie z XXVI sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 18.05.2017 r.mp3

Nagranie z XXVII sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22.06.2017 r.mp3

Nagranie. z XXIX sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24.08.2017 r.mp3

Nagranie z XXX sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14.09.2017 r.mp3

Nagranie z XXXI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26.10.2017 r.MP3

Nagranie z XXXII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19.12.2017 r. cz. I.MP3

Nagranie z XXXII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19.12.2017 r. cz. II.MP3

Nagranie z XXXIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15.02.2018 r..MP3

Nagranie z XXXIV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22.03.2018 r.mp3

Nagranie z XXXV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dn. 26.04.2018 r.mp3

Nagranie z XXXVI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dn. 29.05.2018 r.mp3

Nagranie z XXXVII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dn. 21.06.2018 r.mp3

Nagranie z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 05.09.2018.mp3

Nagranie z XXXIX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25.09.2018.mp3

Nagranie z XL Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25.10.2018 r.MP3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoły:

PDF1 Protokol Nr I z sesji w dniu 28.11.2014.pdf

PDF2 Protokol Nr II z sesji w dniu 16.12.2014.pdf

PDF3 Protokół Nr III z sesji w dniu 30.12.2014.pdf

PDF4 Protokół Nr IV z sesji w dniu 29.01.2015.pdf

PDF5 Protokół Nr V z sesji w dniu 26.03.2015.pdf

PDF6 Protokół Nr VI z sesji w dniu 30.04.2015.pdf

PDF7 Protokół Nr VII z sesji w dniu 25.05.2015.pdf

PDF8 Protokół Nr VIII z sesji w dniu 25.06.2015.pdf 

PDF9 Protokół Nr IX z sesji nadzwyczajnej w dniu 10.09.2015.pdf

PDF10 Protokół Nr X z sesji w dniu 24.09.2015.pdf

PDF11 Protokół Nr XI z sesji w dniu 29.10.2015.pdf

PDF12 Protokół Nr XII z sesji w dniu 16.12.2015.pdf 

PDF13 Protokół Nr XIII z sesji nadzwyczajnej w dniu 12.01.2016.pdf

PDF14 Protokół Nr XIV z sesji w dniu 28.01.2016.pdf

PDF15 Protokół Nr XV z sesji w dniu 31.03.2016.pdf

PDF16 Protokół Nr XVI z sesji w dniu 28.04.2016.pdf

PDF17 Protokół Nr XVII z sesji w dniu 24.05.2016.pdf

PDF18 Protokół Nr XVIII z sesji w dniu 28.06.2016.pdf

PDF19 Protokół Nr XIX z sesji w dniu 27.07.2016.pdf

PDF20 Protokół Nr XX z sesji w dniu 14.09.2016.pdf

PDF21 Protokół Nr XXI z sesji w dniu 27.10.2016.pdf

PDF22 Protokół Nr XXII z sesji w dniu 15.12.2016.pdf

PDF23 Protokół Nr XXIII z sesji w dniu 19.01.2017.pdf

PDF24 Protokół Nr XXIV z sesji w dniu 23.03.2017.pdf

PDF25 Protokół Nr XXV z sesji w dniu 27.04.2017.pdf

PDF26 Protokół Nr XXVI z sesji w dniu 18.05.2017.pdf

PDF27 Protokół Nr XXVII z sesji w dniu 22.06.2017.pdf

PDF28 Protokół Nr XXVIII z sesji w dniu 06.07.2017-nadzwyczajna.pdf

PDF29 Protokół Nr XXIX z sesji w dniu 24.08.2017-nadzwyczajna.pdf

PDF30 Protokół Nr XXX z sesji w dniu 14.09.2017.pdf

PDF31 Protokół Nr XXXI z sesji w dniu 26.10.2017.pdf

PDF32 Protokół Nr XXXII z sesji w dniu 19.12.2017.pdf

PDF33 Protokół Nr XXXIII z sesji w dniu 15.02.2018.pdf

PDF34 Protokół Nr XXXIV z sesji w dniu 22.03.2018.pdf

PDF35 Protokół Nr XXXV z sesji w dniu 26.04.2018.pdf

PDF36 Protokół Nr XXXVI z sesji w dniu 29.05.2018.pdf

PDF37 Protokół Nr XXXVII z sesji w dniu 21.06.2018.pdf

PDF38 Protokół Nr XXXVIII z sesji w dniu 05.09.2018 - nadzwyczajna.pdf

PDF39 Protokół Nr XXXIX z sesji w dniu 25.09.2018 - nadzwyczajna.pdf

PDF40 Protokół Nr Xl z sesji w dniu 25.10.2018.pdf
 

Wersja XML