Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład Rady Powiatu Krapkowickiego 2014 - 2018

Skład Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2014-2018:

stan na dzień  16.12.2014 r.

Okręg wyborczy nr 1 KRAPKOWICE: 
1. Lisicki Maciej
2. Reszczyński Ryszard Konrad - Członek Zarządu
3. Rowiński Sławomir Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady
4. Sonik Maciej Ryszard – Starosta Krapkowicki 
5. Solloch Piotr
6. Świstuń Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady

Okręg wyborczy nr 2 GOGOLIN:
1. Gorzkulla Sabina Krystyna - Wicestarosta Krapkowicki
2. Kaptur Kinga
3. Komander Krystian Karol

Okręg wyborczy nr 3 ZDZIESZOWICE: 
1. Bieniusa Helga Maria 
2. Bukowiński Józef Stanisław - Przewodniczący Rady Powiatu
3. Kowalski Wojciech - Członek Zarządu
4. Pieszkała Mariusz Gabriel 
5. Wąsik – Kudla Monika

Okręg wyborczy nr 4 STRZELECZKI-WALCE: 
1. Kamrad Joachim
2. Mikus Jerzy Alfons
3. Pachowicz Irena
4. Willim Dariusz - Członek Zarządu

Wersja XML