Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia z 2015 r.

PDF129_2015-12-31 w spr. zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDF128_2015-12-31 w spr. zmiany zarządzenia w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.pdf
PDF127_2015-12-31 w spr. zm. zarządzenia w spr. reg. Organizacyjnego na czas W.pdf
PDF126_2015-12-31 w spr. skorygowania faktycznej liczby zatrudnionych w 2015 r.pdf
PDF125_2015-12-31 w spr. zmiany zarządzenia (9-2015) w spr. ustalenia wykazu osób odpowiedzialnych w 2015 r.pdf
PDF124_2015-12-23 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r..pdf
PDF123_2015-12-17 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r..pdf
PDF122_2015-12-11 w spr. dokonania przesunięć środków finansowych w Planie Rzeczowo Finansowym ZFSS na 2015 r.pdf
PDF121_2015-12-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na inspektora w BS.pdf
PDF120_2015-12-08 w spr. zm. 38-2012 zasad rachunkowości.pdf
PDF119_2015-12-09 w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
PDF118_2015-12-07 w spr. dokonania przesunięć w planie wydatków w 2015 r..pdf
PDF117_2015-12-08 w spr. dokonania przesunięć środków finansowych w Planie Rzeczowo Finansowym ZFSS na 2015 r.pdf
PDF116_2015-12-04 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.pdf
PDF115_2015-12-01 w spr. wyzn. prac. do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.pdf
PDF114_2015-11-23 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015.pdf
PDF113_2015-11-19 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015.pdf
PDF112_2015-11-18 w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg.pdf
PDF111_2015-11-18 w spr. zmiany zarządz. w spr. ustalenia kwot ekwiwalentuza odzież.pdf
PDF108_2015-11-10 w spr. zmiany AO.120.90.2015 w spr. inwentaryzacji w SP w Krapkowicach.pdf
PDF107_2015-11-10 w spr. zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF106_2015-11-10 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015.pdf

PDF105_2015-11-06 w spr. zmainy 85-2015 w spr. powołania komisji eg. - st. specjalista ds. BHP.pdf
PDF104_2015-11-06 w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg.pdf
PDF103_2015-11-02 w spr. wytycznych do gminnych planów ZK.pdf
PDF102_2015-10-28 w spr. zm. 722015 w spr. podnoszenia kwalifikacji przez pracownikow starostwa.pdf
PDF101_2015-10-28 w spr. powłania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015r.pdf

PDF100_2015-10-28 w spr. powołania przewodniczącego Kom. Inwentaryz. w 2015 r..pdf

PDF99_2015-10-28 w spr. szkoleń BHP.pdf

PDF98_2015-10-20 w spr. zmiany Zarządzenia Starosty Krapkowickiego.67.2015 - zadania wydziałów.pdf

PDF97_2015-10-20 w spr. warunków udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
PDF96_2015-10-20 w spr. zmiany zarządzenia w spr. Planów kontroli na 2015 r.pdf
PDF95_2015-10-20 w spr. zm. zarz. w spr. powołania Komisji Bezpiecz. Ruchu Drogowego.pdf
PDF94_2015-10-15 w spr. zm. zarz. 95-2010 w spr. powołania Pow. Zes. ds Orzek. o Niepełnosprawności.pdf
PDF93_2015-10-15 w spr. zmiany osób odpowiedz. za wykonanie planu w 2015 r.pdf
PDF92_2015-10-12 w spr. zmiany zarz. 72-2015 w spr. podnoszenia kwalifikacji przez pracownikow starostwa.pdf
PDF91_2015-10-12 w spr. zm. zarz. w spr. powołania komisji likwidacyjnej.pdf
PDF90_2015-10-12 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015 r..pdf
PDF89_2015-10-12 w spr. zmiany polityki rachunkowości.pdf
PDF88_2015-10-09 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF87_ 2015-10-06 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor KT.pdf
PDF86_ 2015-10-06 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor Fn.pdf
PDF85_ 2015-10-06 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - starszy specjalista ds. BHP.pdf
PDF84_ 2015-10-06 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor BW.pdf
PDF83_ 2015-10-06 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - Dyrektor DPS ANNA.pdf
PDF82_ 2015-10-01 w spr. przeprowadzenia kontroli w szkołach.pdf
PDF81_2015-10-01 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF80_2015-09-30 w spr. wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf
PDF79_2015-09-30 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych w 2015 r.pdf
PDF78_2015-09-28 w spr. kontroli programu AKTYWNY SAMORZĄD.pdf

PDF77_2015-09-25 w spr. zm. zarządzenia dot. postępowania z korespondencją i dokumentacją oznaczonymi klauzulą ”tajemnica skarbowa”.pdf

PDF76 _2015-09-17 w spr. zmiany polityki rachunkowości.pdf
PDF75_2015-09-17 w spr. max wysokości nagrody dla nauczycieli.pdf
PDF74_2015-09-17 w spr. ocen kwalifikacyjnych pracowników starostwa.pdf
PDF73_2015-17-09 w spr. dokonania zmian w planie wydatkow na 2015 r.pdf
PDF72_2015-09-17 w spr. podnoszenia kwalifikacji przez pracownikow starostwa.pdf
PDF71_2015-09-17 w spr. Regulaminu naboru w starostwie.pdf
PDF70_2015-09-17 w spr. powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego).pdf

PDF69a_2015-09-09 w spr. zmiany zarz. w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinfor. WSK.pdf
PDF69_2015-09-09 w spr. wykazu nieruch. przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzet. na rzecz dotych. użytkownika wieczystego.pdf
PDF68_2015-08-31 w spr. sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.pdf
PDF67_2015-08-31 w spr. ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów i pozostałych komórek organizacyjnych oraz podziału wydziałów na refe.pdf
PDF66_2015-08-31 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego SP w Krapkowicach w 2015 r.pdf
PDF65_2015-08-28 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF64_2015-08-18 w spr. powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krapkowicach na kadencję 2015 – 2018.pdf
PDF63_2015- 08 18 w spr. powołanie członków Pow. Społecznej rady ds ON w kadencji 2015-2018.pdf
PDF62_2015-08-17 w spr. powołania Komisji przetargowej - przeprawa promowa w Zdzieszowicach.pdf
PDF61_2015-08-11 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF60_ 2015-08-06 w spr. skrocenie czasu pracy w dniu 7 sierpnia 2015 r..pdf
PDF59a_2015-07-30 w spr. zmiany zarządzenia _9-2015_ w spr. ustalenia wykazu osób odpowiedzialnych w 2015 r.pdf
PDF59_2015-07-29 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF58_2015-07-29 w spr. zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF57_2015-07-24 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w KT.pdf
PDF56_2015-07-22 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w Fn.pdf
PDF55_2015-07-22 w spr. przeprowadzenia kontroli w DPS.pdf
PDF54_2015-07-20 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF52_2015-07-20 w spr. zmiany Zarządzenia Nr Or.0135-332009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników.pdf
PDF51_2015-07-13 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF50_2015-07-09 w spr. ustalenia zasad świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych.pdf
PDF49_2015-07-01 w spr. zmiany zarządzenia w spr. Planów kontroli na 2015 r.pdf
PDF48_2015-07-02 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej nabór na podinspektora w Biurze Windykacji.pdf
PDF47_2015-06-30 w spr. zmiany polityki rachunkowości - zm. AO.120.38.2012.pdf
PDF46_2015-06-30 w spr. zmiany zarządzenia _9-2015_ w spr. ustalenia wykazu osób odpowiedzialnych w 2015 r.pdf
PDF45_2015-06-26 w spr. zmiany AO.120.38.2012 w spr. zasad rachunkowości.pdf
PDF44_2015-06-16 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF43_2015-06-11 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF42_2015-06-09 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF41_2015-06-08 w spr. zm. polityki rachunkowości - zm. AO.120.38.2012.pdf
PDF40_2015-05-26 w spr. zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF38_2015-05-26 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF37_2015-05-26 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia 2 naboru na st. specjalistę ds. BHP.pdf
PDF36_2015-05-19 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF34_2015-05-12 w spr. dokonania przesunięć środków finansowych w Planie Rzeczowo Finansowym ZFSS na 2015 r.pdf
PDF33_2015-05-12 w spr. zmiany Kodeksu etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDF32_2015-05-12 w spr. zmiany zarządzenia w spr. PZZK w Krapkowicach.pdf

PDF31_2015-05-12 w spr. zmiany zarządzenia w spr. PCZK w Krapkowicach.pdf

PDF30_2015-05-06 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.153.2012, Kadry i Płace.pdf
PDF29_2015-05-06 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.155.2012, gospodarka, ewidencja czeków gotówkowych.pdf
PDF28_2015-05-06 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.152.2012, nadawanie przesylek przy pomocy frankownicy.pdf
PDF27_2015-05-06 w spr. zmiany AO.120.38.2012 w spr. zasad rachunkowości.pdf
PDF26_2015-05-06 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na st. specjalistę ds. BHP.pdf
PDF25_2015-05-06 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF24_2015-05-06 w spr. zmiany pogotowia kasowe _polityka rachunkowości_.pdf

PDF23_2015-04-28 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF22_2015-04-01 w spr. zm. zarządzenia dot. postępowania z korespondencją i dokumentacją oznaczonymi klauzulą ”tajemnica skarbowa”.pdf
PDF21_2015-04-01 w spr. zmiany Zarządzenia Nr Or.0135-332009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDF20_2015-04-01 w spr. polityki bezpieczeństwa danych osobowych Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDF19_2015-04-01 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf

PDF18_2015-03-31 w spr. zmiany zarządzenia _9-2015_ w spr. ustalenia wykazu osób odpowiedzialnych w 2015 r.pdf
PDF17_2015-03-30 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf
PDF16_2015-03-13 w spr. ustalenia dni wolnych za 5 czerwca i 26 grudnia 2015 r.pdf
PDF15_2015-03-13 w spr. zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF14_2015-03-12 w spr. powołania komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w starostwie.pdf
PDF13_2015-03-12 w spr.powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF12_2015-03-11 w spr. ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF11_2015-02-20 w spr. zmiany Komisji bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDF10_2015-02-16 w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015r.pdf
PDF9a_2015-02-12 w spr. zmiany zarządzenia w spr. Powołania PZdsOoN.pdf
PDF9_2014-02-05 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego SP w Krapkowicach w 2015 r.pdf
PDF8_2015-02-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - GK.pdf
PDF7_2015-02-03 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi Błażejowice - Smolarnia ETAP II.pdf
PDF6_2015-01-28 w sp. zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości SP na lata 2015 - 2017.pdf
PDF4_2015-01-02 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2015 r.pdf
PDF3_2015-01-02 w spr. zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2015.pdf
PDF2_2015-01-02 w spr. zatwierdzenia Planu pracy na 2015 r.pdf
PDF1-2015-01-02 w spr. realizacji zadań obrony cywilnej w Powiecie Krapkowickim w 2015 r.pdf

Wersja XML