Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZGŁOSZENIA BUDOWY, o kórych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego

  Nazwa inwestora Data wpływu wniosku Nazwa inwestycji Lokalizacja Decyzja sprzeciwu  
1 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.   Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozwadza - usunięcie wad na kolektorze Ks - 27 Rozwadza, dz. 101, 102, 103, 118, 562, 564   Brak sprzeciwu
2 Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o.   Budowa sieci kanalizacyjnej Zdzieszowice, ul. Pionierów, dz. 2023   Brak sprzeciwu
3 Roman Magosz   Przebudowa części budynku mieszkalnego Gogolin, ul. Kolejowa 8 21.08.2015  
4 Gmina Walce   Budowa kanalizacji grawitacyjnej tranzytowej Brożec - Grocholub

Grocholub, dz.: 1443, 111

Brożec, dz.: 473/1, 473/2, 471/2, 463/2, 569/1, 463/4, 463/2, 451/1, 280/2, 311/3, 1304

  Brak sprzeciwu
5 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.   Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna Krępna, dz. 21, 24/2, 23/3, 24/4, 24/5, 28, 43/2, 43/3, 43/4, 44/6, 157, 188/3, 200/4, 200/10   Brak sprzeciwu
6 Gmina Walce   Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów Zabierzów 670, 647, 607, 16/1, 16/2, 574/2, 672, 677, 61, 648, 658, 656, 654, 668, 615, 590, 666, 667, 131, 651, 11, 580, 675, 8, 9, 644, 646, 6, 642, 671/1, 129, 641   Brak sprzeciwu
7 Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.   Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w zakresie budowy kanału bocznego od działki nr 84/1 Zdzieszowice 66    
8 Gmina Krapkowice   Budowa odcinka kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej w Ligocie Krapkowickiej. Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku Ligota Krapkowicka- Żywocie wraz z przepompownią ścieków sanitarnych. Budowa odcinka kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Kozielskiej w Żywocicach

obręb Żywocice, dz. nr 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/5, 1038/4, 1038/3, 1038/2, 1038/1, 1039, 1058, 1059, 1061, 202/2, 202/15, 202/16, 1100/15, 1100/2, 1100/8, 1100/4, 1100/3, 1100/9, 1100/6, 1100/10, 1100/11, 1100/23, 1099/2, 488/1, 488/6

obręb Żużela dz. nr 1188, 1220

  brak sprzeciwu
9 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacje w Walcach   Budowa sieci wodociągowej w ul. Kozielskiej w Dobieszowicach Dobieszowice, ul. 5, 48, 7/2   brak sprzeciwu
10 Wodociągi i kanalizacje Sp. z o.o. Zdzieszowice 14.09.2015 Rozbudowa sieci wodociągowej do posesji przy Januszkowicach ul. Lesiany 2 Januszkowice, dz. 1094, 1113, 1125, 1133, 1217/1, 1240   brak sprzeciwu
11 Gmina Strzeleczki 24.09.2015 Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w części oświetlenia ulicznego Moszna, ul. Powstańców śl., dz. 332, 216/3, 208/6   brak sprzeciwu
12 Gmina Strzeleczki 24.09.2015 Przebudowa ulicy Prudnickiej w Mosznej części oświetlenia Moszna, ul. Prudnicka dz.302/8, 302/6   brak sprzeciwu
13 Gmina Strzeleczki 24.09.2015 Budowa linii kablowej oświetlenia placu zabaw Racławiczkach Racławiczki dz. 716, 708   brak sprzeciwu
14 Wodociągi i kanalizacja Sp. zo.o. Zdzieszowice 28.09.2015 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy kanału bocznego do działki 1316. Zdzieszowice, ul. Osadników dz.1316, 1318, 1325   brak sprzeciwu
15 Gmina Zdzieszowice 01.10.2015 Budowa kanału bocznego sieci kanalizacji sanitarnej budynku samorządowego Zdzieszowice, ul. Kopernika dz. 689/2, 2192   brak sprzeciwu
16 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice 16.10.2015 r. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w zakresie budowy kanału roboczego do działki przy ul. Ogrodników w Żyrowej Żyrowa, dz. 59/1, 43/4, 44/6   brak sprzeciwu
17 Gmina Krapkowice 23.10.2015 r. budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy jaśminowej w Krapkowicach Krapkowice, dz.63/23, 63,91 k.m.16   brak sprzeciwu
18 Ryszard Balania 10.11.2015 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Krapkowice, ul. Miarki 15, dz. 48/2   brak sprzeciwu
19 PM Sp. z o.o. 18.11.2015 r.

budowa stacji transformatorowej elektroenergetycznej 15/04kV

budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV prądu zmiennego

budowa sieci elektroenergetycznej nieskiego napięcia do 1 kV prądu stałego

Kujawy, dz. 644, 643   brak sprzeciwu
20 AGROLAND Sp. zo.o. 19.11.2015 r. budowa kanalizacji deszczowej Ligota dz. 448/3, 488/5, 488/6   brak sprzeciwu
21 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 25.11.2015 r. budowa sieci cieplnej Krapkowice, dz. 142 k.m.3   brak sprzeciwu
22 Franciszek Kern 9.12.2015 r. Wymiana konstrukcji dachu i pokrycia Strzleczki, ul. Sienkiewicza 22.12.2015 brak sprzeciwu
23 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 03.02.2016 r. Budowa sieci cieplnej Krapkowice działka nr 142    
24 Ewa Garack 08.02.2016 Rozbudowa budynku mieszkalnego Krapkowice, dz. 306    
25 Opolski Klub Golfowy Sp. z o.o. 09.02.2016 r. Budowa sieci wodociągowej wody przemysłowej Kamień Śl. 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 242/1, 244, 246, 248, 252, 254/1, 1260, 293/3, 292/2, 291/2, 289/3, 289/2, 290, 331, 332, 363, 364, 1257, 411, 410, 408/1, 407, 406, 405, 404, 403, 402, 441, 442, 443, 458, 457, 456 1090, 1092, 80/1,79/1, 83, 307/1, 55/1, 306/1, 388/1, 393/1, 538/1, 307/2, 249, 225, 171, 92, 96/1, 640, 677/61, 1153/1, 106   brak sprzeciwu
26 Aleksandra Sowada 22.02.2016 r. Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kamień Śl., dz. 556/3    
27 Gmina Walce 25.02.2016 r. Sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC fi 200 mm Brożec, dz. 1295, 1304, 311/3, 812/3, 803/6, 1251, 1157,1154/16, 1196, 1197, 1262, 1179/2   Brak sprzeciwu
28 Gmina Strzeleczki 24.02.2016 r. Zasilanie w energię elektryczną działki gminnej Pisarzowice dz. 260, 228, 227, 208/1   Brak sprzeciwu
29 Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o. Krapkowice 16.03.2016 r. Przebudowa sieci wodociągowej Krapkowice, dz.97/2   Brak sprzeciwu
30 Gmina Krapkowice 21.03.2016 r. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, budowa zasilania przepompowni ścieków Krapkowice, dz. 143/2, 208/4, 208/39, 208/37, 208/41, 208/42, 208/34, 208/11, 111/1, 109/13, 208/35, 208/10, 208/12, 166/3, 187, 188/1, 191/1, 192/1, 110/3, 110/1, 208/38, 208/36, 110/2, 277/4, 277/7, 266/12, 282, 281, 280, 279/1, 156/9, 155/2, 154/2, 152/9, 151/5, 1145/1, 266/24, 265/5, 264/7, 266/26, 278/4, 278/7, 266/23, 264/8, 265/6, 266/25, 266/20   Brak sprzeciwu
31 Remondis Sp. z o.o. 29.03.2016 r. Wewnetrzna instalacja linii elektrycznej Górażdże dz. 89, 88/90   brak sprzeciwu
32 Gmina Zdzieszowice 07.04.2016 r. Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego we wsi Oleszka Oleszka, dz. 192/2, 114   brak sprzeciwu
33 Gmina Zdzieszowice 11.04.216 r. Wykonanie oświetlenia ulicy Hrabiów von Gaschin w Żyrowej Żyrowa, dz. 453, 466, 39/1, 446   Brak sprzeciwu
34 Piotr Morawiec 23.05.2016 r. Budowa domu jednorodzinnego z garażem Ćwiercie, dz.110   brak sprzeciwu
35 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociagi i Kanalizacja w Walcach 10.06.2016 r. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji w ul. Plebiscyctowej w Stradunii Stradunia, dz. 1199/2, 18/35, 1196/1   brak sprzeciwu
36 Aleksandra Sowada 27.06.2016 r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kamień Śl. dz. 556/3   brak sprzeciwu
37

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Zdzieszowice

25.07.2016 r. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej
w zakresie budowy kanału bocznego do działki 540 ul. Fabryczna w Zdzieszowicach
Zdzieszowice, dz. 456, 540   brak sprzeciwu
38

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Zdzieszowice

25.07.2016 r. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w zakresie budowy kanału bocznego do działki nr 244 przy ul. Karola Miarki w Zdzieszowicach Zdzieszowice, dz.235/2   brak sprzeciwu
39 Gmina Zdzieszowice 28.07.2016 r. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Filarskiego Zdzieszowice, dz. 1116   brak sprzeciwu
40 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice 03.08.2016 r.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w zakresie budowy kanału bocznego do działki 281/11 przy ul. Szkolnej w Rozwadzy

Rozwadza dz. 757   brak sprzeciwu
41

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Zdzieszowice

03.08.2016 r. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w zakresie budowy kanałów bocznych do działek 885, 887 przy ul. Polnej w Rozwadzy Rozwadza dz. 231/1, 243/2, 887, 888   brak sprzeciwu
42

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Zdzieszowice

03.08.2016 r. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy kanału bocznego do działki 412/1 przy ul. Jasiońskiej w Rozwadzy Rozwadza dz. 413   brak sprzeciwu
43 Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice 04.08.2016 r. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie podłączenia posesji nr 28, 28A, 29 przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy Rozwadza, dz. 121/2, 122/1, 122/2, 123   brak sprzeciwu
44 Gmina Gogolin 12.08.2016 r. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej w Gogolinie Gogolin, dz.1351, 1341/4   brak sprzeciwu
45  Gmina Zdzieszowice 30.08.2016 r. Budowa oświetlenia Zdzieszowice, ul. Kwiatowa dz. 603/1, 601/4   brak sprzeciwu
46 Gmina Krapkowice 12.09.2016 r. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Chrobrego w Krapkowicach Krapkowice, dz. 441, 120   brak sprzeciwu
47 Gmina Walce 21.09.2016 r. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Rozkochowie Rozkochów dz. 397, 498, 550   brak sprzeciwu
48 Gmina Krapkowice 19.09.2016 r. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Prudnicka Krapkowice Krapkowice, ul. Prudnicka, dz. 286/1, 70/5, 70/6, 277/3, 277/12, 277/15   brak sprzeciwu
49 Gmina Krapkowice 29.09.2016 r. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Ligonia w Steblowie Steblów, ul. Ligonia dz. 613, 850/5   brak sprzeciwu
50 Justyna i Wojciech Muszyńscy 03.10.2016 r. Budowa budynku mieszkalnego Steblów, dz. 628/11   wycofany
51 Gmina Walce 21.10.2016 r. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Walcach Walce, dz.2752, 2762   brak sprzeciwu
52 Gmina Walce 27.10.2016 r. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Brożec dz. nr 1154/17, 1119, 1154/16, 1118/8   brak sprzeciwu
53 Justyna i Wojciech Muszyńscy 28.10.2016 r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Steblów dz. 628/11   wycofanie wniosku
54 Gmina Krapkowice 31.10.2016 r. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Odrowążów w Krapkowicach Krapkowice,dz. 2/29   brak sprzeciwu
55 Gmina Gogolin 4.11.2016 r. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Świerca w Gogolinie Gogolin, dz.51/1   brak sprzeciwu
56 Gmina Gogolin 4.11.2016 r. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Leśnej w Gogolinie Gogolin, dz.1443, 971/4   brak sprzeciwu
57  Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w  Krapkowicach 6.12.2016 r. Budowa komunalnej sieci wodociągowej i komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej  w Steblowie Steblów,
ul. Mickiewicza, dz. 773, 861
  Brak sprzeciwu
58 Gmina Zdzieszowice 15.12.2016 r. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w Zdzieszowicach Zdzieszowice, dz. 134/4, 1729/3, 207   Brak sprzeciwu
59 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice 29.12.2016 r. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy kanału bocznego w Januszkowicach Januszkowice, dz. 19/2, 19/3, 536/1   Brak sprzeciwu
60 Gmina Gogolin 16.01.2017 r. Budowa wolno stojącej parterowego budynku stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 mkw Gogolin, ul. Czosnykowskiego dz. 46/1, 46/16, 47/5   Brak sprzeciwu
61 Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 03.02.2017 r. Budowa komunalnej sieci wodociągowej i komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej w Steblowie Steblów, ul. Mickiewicza, dz. 773, 861 k.m.4   Brak sprzeciwu
62 Gmina Krapkowice 22.02.2017 r. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Krapkowicach Krapkowice, dz. 176/6   Brak sprzeciwu
63 Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Krapkowice 08.03.2017 r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Opolskiej w Krapkowicach Krapkowice, dz. 59   Brak sprzeciwu
64 Gmina Strzeleczki 04.04.2017 r. Budowa sieci wodociągowej w Strzeleczkach, ul. Niemodlińska Strzeleczki, ul. Niemodlińska dz. 46, 128 k.m.9   brak sprzeciwu
65 Gmina Walce 27.04.2017 r. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dl wsi Brożec - etap II Brożec, dz. 1014, k.m.8, 1197 k.m.11, 993 k.m.8, 1262 k.m.12, 338 k.m.4, 1010/11,1011/16, 1012/24 1042, k.m.8 1256 k.m.12, 1134, 1140 k.m.9, 1206 k.m.11, 1004 k.m.8, 1046, 1110 k.m.9, 226k.m.3, 299 k.m.4, 126 k.m.3, 1291 k.m.12, 1151, 1147/2 k.m.10, 93/1, 93/2, 93/3 k.m.3, 2 k.m.2   Brak sprzeciwu
67 Tauron Dystrybucja S.A. 28.04.2017 r. Sieć elektroenergetyczna do 1 kV Krapkowice, ul. Słowackiego dz. 211/16, 1153, 211/14   brak sprzeciwu
68 Tauron Dystybucja S.A. 28.04.2017 r. Sieć elektroenergetyczna do 1 kV Krapkowice, ul. Słowackiego dz. 211/12, 211/12, 211/17, 211/16   brak sprzeciwu
69 Gmina Gogolin 19.06.2017 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej w Górażdżach Górażdże, dz. 21   Brak sprzeciwu
70 Gmina Gogolin 19.06.2017 r. Budowa linii oświetlenia ulicznego ulicy Polnej w Choruli Chorula, dz. 192, 195   Brak sprzeciwu
  ROK 2018          
1 Tauron Dystrybucja S.A. 22.06.2018 r. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV

Krapkowice, ul. Kilińskiego dz.6/3, 7, 9, 26, 5/2, 7/10

  Brak sprzeciwu
2 Gmina Strzeleczki 27.06.2018 r. Przebudowa ul. Sportowej i Ogrodowej w Dobrej w zakresie oświetlenia ulicznego Dobra dz. 366, 367/1, 367/10, 375, 384, 409   Brak sprzeciwu
3 Tauron Dystrybucja S.A. 10.08.2018 r. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV Krapkowice, ul.Żeromskiego, Piastowska, ks. Koziołka dz. 100/1, 599, 390/1, 392, 390/2, 391/3, 392/2, 396   Brak sprzeciwu
4 Tauron Dystrybucja S.A. 10.08.2018 r. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV Zdzieszowice, ul. Fabryczna dz.581, 589/1, 588/7, 588/9, 588/11, 588/12, 588/13   Brak sprzeciwu
5 Gmina Gogolin 7.11.2018 r. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, ul. Wiejska w Odrowążu Odrowąż dz. 226, 232/4 k.m.1   Brak sprzeciwu
6 Tauron Dystrybucja Serwis S.A. 22.11.2018 r. Budowa punktu oświetlenia ulicznego Kórnica dz. 214 k.m.1 2.01.2019 Sprzeciw
7 Tauron Dystrybucja Serwis S.A. 22.11.2018 r. Budowa punktu oświetlenia ulicznego Krapkowice dz. 735/2 3.01.2019 sprzeciw
8 Tauron Dystrybucja Serwis S.A. 22.11.2018 r. Budowa punktu oświetlenia ulicznego Kórnica dz. 744 3.01.2019 sprzeciw
  ROK 2019          
1. Gmina Krapkowice 06.03.2019 r. Budowa napowietrznej sieci elektorenergetycznej0,4 kV Krapkowice dz. 32, 31, 10/2, 10/54, 10/33, 10/23, 10/40, 10/44, 10/17, 10/16, 10/15, 10/55, 10/56, 10/42 k.m.9   Brak sprzeciwu
2. Gmina Strzeleczki 15.04.2019 Rozbudowa sieci wodociągowej Racławiczki dz. 161   Brak sprzeciwu
3. LIDL Polska Sp. z o.o. sp. k. 08.04.2019 Remont Kanalizacji deszczowej na trasie istniejącej przy pawilonie handlowym - odbudowa Krapkowice, dz. 170/3, 170/4, 170/6   Brak sprzeciwu
4. Intermatik Mateusz Skucik 11.06.2019 Napowietrzna sieć telekomunikacyjna Steblów dz. 558, 503, 414, 469, 418/2 k.m.3   Brak sprzeciwu
5. Gmina Walce 29.07.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w m . Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice- Walce

Obręb Walce, ark. mapy 5 : dz. nr 1103, 1188, 2948
Obręb Dobieszowice, ark. mapy 1 : dz. nr 3, 5, 48, 40, 4/3, 43, 51, 42, 32, 88, 63, 54/2, 414 18/1, 53/7;


Obręb Walce, ark. mapy 5 : dz. nr 1188, 941/1;


Obręb Dobieszowice, ark. mapy 1 : dz. nr 5, 48, 40, 4/3, 52, 42, 37, 32, 638, 43, 51, 88, 63, 54/2, 4/4, 110/1, 53/10,
7/1, 6/3, 6/1, 6/4,8, 9, 10, 11, 12, 50, 14, 15, 16, 45/2, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 42, 35, 33, 34, 382, 36/1, 386, 387, 389, 392,
393, 394, 395, 396, 397, 420, 42 ,422/3, 637, 640, 641, 646, 650/8, 55, 57/1, 58, 46, 61, 62, 44, 70/1, 71, 74, 76/2, 77, 79, 80,
82, 86, 376, 375, 90, 91, 92, 81, 78, 94, 95, 96, 75/1, 73, 97, 69, 98, 99, 68, 103/1, 66, 65, 59, 55, 100/4, 53/7
ark. mapy 4 : dz. nr 622, 624, 625, 626, 630, 633, 635, 636, 642, 643/1, 422/1

 

  Brak Sprzeciwu
7 Tauron Dystybucja Serwis S.A. 8.10.2019 r. Dobudowa punktu oświetlenia ulicznego w Gogolinie Gogolin, dz. 190 k.m.3   Brak sprzeciwu
8 Tauron Dystrybucja S.A. 29.10.2019 r. Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV Chorula, dz.191, 210/1, 210/3, 210/2, 210/4, 210/5, 214, 206   Brak sprzeciwu
9 Tauron Dystrybucja S.A. 29.10.2019 r. Budowa sieci elektroenergetycznej Chorula, dz. 231, 228/1,m 37, 191, 225, 215, 214, 210/1, 210/3, 317/1   Brak sprzeciwu
10 Tauron Dystrybucja S.A. 31.12.2019 r. Przebudowa i rozbudowa sieci n/n

Zdzieszowice dz. 1999/1, 1999/2 k.m.16;

Stradunia dz. 1619/14,1366/3

 

  Brak sprzeciwu
  ROK 2020          
1 Tomasz Tomczyszyn 15.01.2020 r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Gogolin, ul. Zamknięta

dz.889/2

  Brak sprzeciwu
2 Gmina Walce 16.04.2020 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kromołów

Obręb Kromołów: dz. nr 143, 366, 399/1, 399/2. 399/3, 442/2 z k.m.1, dz. nr 678, 692 z k.m.2, dz. nr 335, 954 z k.m.3, dz. nr 443, 517, 518, 538, 539, 561, 573, 581, 587, 593, 958 z k.m.4, dz. nr 873 z k.m.5, dz. nr 63, 116, 126, 956 z k.m.7.

Obręb Zabierzów: dz. nr 285, 348 z k.m.4,

  Brak sprzeciwu
3  Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. w Zdzieszowicach 04.05.2020 r. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocznej w Żyrowej Żyrowa, dz. 162/2, 296/9, 296/30, 307/2 k.m.3   Brak sprzeciwu
4 Rafał Beer 29.06.2020 r. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Dąbrówka Górna, ul. Graniczna, dz. 984, 1023/1, 1023/2, 1023/4, 1023/5, 1023/6, 1023/7 k.m.1   Brak sprzeciwu
5 Krystian Langer 29.06.2020 r. Budowa sieci wodociągowej Steblów dz, 736, 1165/23, 1165/21, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1165/4, 1165/6, 1165/7, 1165/8   Brak sprzeciwu
6 Komunalne Przedsiębiorstwo wielobranżowe  Gogolin Sp.z o.o. 07.08.2020 r. Rozbudowa sieci wodociągowej

Odrowąż, ul. Wiejska,

dz. 232/4, 284

  Brak sprzeciwu
7

Tauron Dystrybucja S.A.

 

14.09.2020 r. Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV Krapkowice, ul. Księdza Koziołka dz. 393/9, 309, 310, 311, 312, 308/2, 307/2, 307/3   Brak sprzeciwu
8 PSG sp.z o.o. 3.11.2020 r. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 110PE. 90PE, 63PE, do 0,5 MPa

Krapkowice, ul. Przemysłowa, dz. nr 5/15, 5/30, 5/16, 5/14, 5/12 21 k./m.5; dz. nr 2/13, 10/8, 9/7, 19, 21 k.m.16, dz. nr 7 k.m.6

Żywocice ul. Rzeczna, dz. 548, 701/1, 632, 587/1, 586, 581,669/8, 720, 685/12, 747/5, 747/1, 765, 792/3, 755, 757/1, 756/4, 754/7 k.m.2

  sprzeciw
9 PSG sp.z o.o. 23.11.2020 r. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 110PE. 90PE, 63PE, do 0,5 MPa Krapkowice, ul. Przemysłowa, dz. nr 5/15, 5/30, 5/16, 5/14, 5/12 21 k./m.5; dz. nr 2/13, 10/8, 9/7, 19, 21 k.m.16, dz. nr 7 k.m.6   Brak sprzeciwu
10 PSG sp. z o.o. 24.11.2020 r. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Odrowąż, ul. Prosta, ul. Wiejska, dz. 186/1, 260, 232/4 k.m.1; Krapkowice dz. 3/8 k.m.11   Brak sprzeciwu
11 Gmina Walce 29.12.2020 r. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brożec Brożec, ul. Podgórna, dz. 1011/16, 1011/8   Brak sprzeciwu
  2021          
1 PSG sp. z o.o. 15.01.2021 r. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 110PE, 90PE, 63PE, do 0,5 MPa Jasiona, ul. Głowna, ul. Myśliwca, ul. Kótka dz. 222, 212, 181/1, 181/2, 231, 199 k.m.1, 598 k.m.2   Brak sprzeciwu
2 PSG sp .z o.o. 18.02.2021 r. Budowa sieci gazowej śr. ciśnienia 110PE, 90PE, 63PE, do 0,5Mpa

Krapkowice dz.9/7 z k.m.16, dz. 7, 8/1, 6/3, 6/2, 6/1, 5/1, 64 z k.m.6,

dz.503, 508, 548, 701/1, 632, 587/1, 586, 581, 669/8, 720, 685/12, 747/5, 747/1, 765, 792/3, 755, 757/1, 756/4, 754/7 z k.m.2,

  Brak sprzeciwu
3 PSG sp z.o.o. 10.02.2021 r. Budowa sieci gazu niskiego ciśnienia 110 PE do 10 kPa Krapkowice, ul. Waryńskiego, dz. 9, 10/50 k.m.12   Brak sprzeciwu
4 PSG sp. z o.o. 16.03.2021 r. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dobra, dz. 857, 230/7 k.m.4, dz.410 k.m.8, dz. 545, 536, 230/4, 601, 786, 792, 793, 815, 845 k.m.10,dz. 846/2 k.m.1, Łowkowice dz. 62/1, 713/9 k.m.1   Brak sprzeciwu
5 PSG sp. z o.o. 2.04.2021 r. Budowa sieci gazowej  średniego ciśnienia PE63 do 0,5MPa Żywocice dz. 725, 726, 701/1 k.m.2   Brak sprzeciwu
6 PSG sp. z o.o. 7.06.2021 r. Budowa sieci niskiego ciśnienia PE110 do 10kPa Gogolin, dz. 890 k.m.3   Brak sprzeciwu
7 Tauron Dystrybucja S.A. 01.07.2021 r. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV Gogolin, dz. 941/2, 940, 939/33, 939/39, 939/40, 939/41, 939/42, 939/43, 939/44, 939/45, 939/46, 939/7, 939/48, 939/49, 939/37    
8 PSG Sp.z o.o. 05.07.2021 r. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia  Krapkowice, ul. ks. Koziołka, dz. 393/9, 165/4    
9 PSG Sp. z o.o. 08.07.2021 r. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE Dobra, dz. 251, 260/6, 260/12    
10 PSG Sp.z o.o. 08.07.2021 r. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110PE Krapkowice, ul. 3 Maja, dz. 139, 128/1, 128/2 k.m.13    
11 Norbert Juraszek 14.09.2021 r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Rogów Op. dz. 1149    

 

Wersja XML