Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2025

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2025.  Zapraszamy do konsultacji.

 

Starosta Krapkowicki udostępnia projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie krapkowickim na lata 2016 – 2025. Strategia jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia spójnego systemu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wytycza kierunki działania w celu osiągnięcia pomyślnych warunków dla rozwoju społeczności lokalnej.

Zapraszamy społeczność powiatu krapkowickiego do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji drogą e-mailową w terminie do 11 kwietnia 2016r.

E-mail:

 

PDFStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2016-2025.pdf
 

Wersja XML