Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania

 za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Powiat Krapkowicki polożonej w Zdzieszowicach, której współwłaścicielem był nieżyjący Edmund Schulwitz.  

PDFinformacja o wydaniu decyzji Edmund Schulwitz.pdf
 

Wersja XML