Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia z 2017 r.

PDF1_2017-01-02 w spr. wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto 11 listopada.pdf

PDF10_2017-01-05 w spr. zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowgo na 2017 rok.pdf
PDF11_2017-01-05 w spr. zatwierdzenia Planów Pracy na 2017 rok.pdf
PDF11a_2017-01-05 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2017 rok.pdf
PDF12_2017-01-16 w spr. wprowadzenia stopni alarmowych stopni alarmowych CRP Powiatu Krapkowickiego.pdf
PDF12a_2017-01-23 w spr. zm. zarz. 57-2012 w spr. powołania komisji stałej.pdf
PDF13_2017-01-27 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji.pdf
PDF15_2017-02-01 w spr. powołania komisji egzaminazyjnej - wydział KT.pdf
PDF16_2017-02-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor w Wydziale Fn - 2 etaty.pdf

PDF16a_2017-02-08 w spr. zmiany zarz. w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego WSK.pdf
PDF17_2017-02-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor w Wydziale AO - 2 etaty.pdf
PDF17a_2017-02-09 w spr. zm. zarz. 6-2012 w spr. godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDF17b_2017-02-09 w spr. zm. zarz. 21-2013 w spr. ustalenia Regulaminu Pracy w starostwie.pdf
PDF18_2017-02-16 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości dla jednostek obsługiwanych przez CUW.pdf
PDF19_2017-02-16 w spr. wprowadzenia zakładowego Planu Kont dla ZS Kiliński.pdf

PDF2_2017-01-02 w spr. zm. zarz. 97-2015 w spr. warunków udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w starostwie.pdf

PDF25_2017-02-16 w spr. wprowadzenia zakładowego Planu Kont dla PCPR.pdf
PDF26_2017-02-17 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi powiatowejnr 1837O Dobra - Rzepce.pdf
PDF27_2017-02-17 w spr. zm. zarz. 5-2016 w spr. powołania Komicji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDF29_2017-03-02 w spr. powołania komisji przetargowej - remont cząstkowy dróg powiatowych.pdf
PDF3_2017-01-03 w spr. wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto 11 listopada.pdf
PDF30_2017-02-28 w spr. zm. zarz. 52-2008 w spr. dopuszczenia oprogramowania KSIĘGOWOŚĆ I BUDŻET.pdf
PDF31_2017-03-01 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie krapkowickim w 2017 r..pdf
PDF32_2017-03-01 w spr. powołania komisji konkursowej w Konkursie Plastycznym - elim. powiatowe.pdf
PDF33_2017-03-01 w spr. powołania komisji konkursowej w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej - elim. powiatowe.pdf
PDF34_201703-01 w spr. wprowadzenia terminarza przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego.pdf
PDF34a_2017-03-06 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf
PDF35_2017-03-07 w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS ANNA.pdf
PDF36_2017-03-10 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 roku.pdf
PDF37_2017-03-10 w spr. zm. zarz. 38-2012 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości w starostwie.pdf
PDF38_2017-03-15 w spr. zm. zarz. 38-2012 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości w starostwie.pdf
PDF39_2017-03-16 w spr. zm. zarz. 19-2017 w spr. wprowadzenia zakładowego Planu Kont dla ZS Kiliński.pdf
PDF39a_2017-03-20 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf
PDF4_2017-01-05 w spr. zm. zarz. 95-2010 w spr. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.pdf
PDF40_2017-03-22 w spr. przeprowadzenia kontroli w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa.pdf
PDF41_2017-03-22 w spr. maksymalnej wysokości Nagrody Starosty Krapkowickiego dla nauczycieli w 2017 r..pdf
PDF42_2017-03-22 w spr. dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2017 roku.pdf
PDF43_2017-03-31 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2017 r..pdf
PDF46_2017-04-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej w zw. ze służbą przygotowawczą - Alicja Zapotoczna.pdf
PDF47_2017-04-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej w zw. ze służbą przygotowawczą - Marzena Gąska.pdf
PDF48_2017-04-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej w zw. ze służbą przygotowawczą - Jowita kamerska.pdf
PDF49_2017-04-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej w zw. ze służbą przygotowawczą - Sandra Konczalla.pdf
PDF5_2017-01-05 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego starostwa w 2017 r..pdf
PDF50_2017-04-04 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf
PDF51_2017-04-25 w spr. powołania komisji przetargowej- usługi edukacyjne.pdf
PDF52_2017-04-27 w spr. zatwierdzenia Planu ZFŚS na 2017 rok w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF53_2017-04-28 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Krapkowic, Zdzieszowic, Strzeleczek i Walec.pdf
PDF54_2017-04-29 w spr. ogłoszenia alarmu (Krapkowic, Zdzieszowic i Walec) i pogotowia przeciwpowodziowego (Gogolin, Strzeleczki).pdf
PDF55_2017-05-02 w spr. odwołania alarmu (Krapkowic, Zdzieszowic i Walec) i pogotowia przeciwpowodziowego (Gogolin, Strzeleczki).pdf
PDF56_2017-05-01 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Krapkowic, Zdzieszowic i Walec.pdf
PDF57_2017-05-02 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Krapkowic, Zdzieszowic i Walec.pdf
PDF58_2017-05-02 w spr. zmiany zarz. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDF59-2017-05-02 w spr. ustalenia Regulaminu organizacyjnego na wypadek W.pdf
PDF6_2017-01-05 w spr. zm. zarz. 121-2012 w spr. powołania, organizacji i funkcjonowania PCZK Powiatu Krapkowickiego.pdf
PDF7_2017-01-05 w spr. realizacji zadań OC w Powiecie Krapkowickim w 2017 r..pdf
PDF8_2017-01-05 w spr. wprowadzenia do stosowania Harmonogramu szkoleń z zakresu ochrony ludności i OC na 2017 r..pdf

PDF9_2017-01-05 w spr. zmiany zarz. w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego WSK.pdf
PDF77_2017-06-14 w spr. wyznaczenia ABI w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF76_2017-06-14 w spr. wyznaczenia ASI w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF72_2017-06-02 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor RW - pozyskiwanie funduszy.pdf
PDF71_2017-06-02 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor RW - współpraca z zagranicą.pdf
PDF69_2017-05-26 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor IM.pdf
PDF70_2017-06-02 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor RW - kultura i promocja powiatu.pdf
PDF68_2017-05-25 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF67_2017-05-25 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF66_2017-05-25 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF65_2017-05-19 w spr. organizacji Stałego Dyżuru Starosty Krapkowickiego.pdf
PDF64_2017-05-19 w spr. organizacji Głównego Stanowiska Kierownia Starosty Krapkowickiego.pdf
PDF62_2017-05-12 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 roku.pdf

PDF63_2017-05-12 w spr. zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu ZFŚS.pdf
PDF61_2017-05-10 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor UW.pdf
PDF60_2017-05-10 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 roku.pdf
PDF44_2017-04-03 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i funkcjonowania PZZK.pdf
PDF75_2017-06-02 w spr.zmiany zarzadzenia w spr. dostepu do VULCAN i PROGMANN.pdf
PDF74_2017-06-02 w spr.zmiany zarzadzenia w spr. dostepu do KiP.pdf
PDF20a_2017-02-16 w spr.zmiany zarzadzenia w spr. dostepu do VULCAN i PROGMANN.pdf
PDF21a_2017-02-16 w spr.zmiany zarzadzenia w spr. dostepu do KiP.pdf

PDF119_2017-10-13 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf

PDF80_2017-06-14 ww spr. zmiany zarz. w spr. dostępu do programu KiP.pdf
PDF81_2017-06-20 w spr. zmiany zarządzenia w spr. projektu Planu ZFŚS w starostwie na 2017 r..pdf
PDF83_2017-06-27 w spr. powołania komisji przetargowej- przebudowa sal lekcyjnych w ZS Zdzieszowice.pdf
PDF85_2017-07-03 w spr. zm. zarz. 38-2012 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości w starostwie.pdf
PDF84a_2017-06-30 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - obóz piłkarski w Altenkirchen.pdf

PDF84b_2017-06-30 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów.pdf
PDF86_2017-07-03 w spr. modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze miast Gogolin i Krapkowice.pdf
PDF82_2017-06-20 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf
PDF78_2017-06-16 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf
PDF92_2017-07-18 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor SG 2 et.pdf
PDF91_2017-07-18 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor Fn.pdf
PDF90_2017-07-18 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor RW-W.pdf

PDF95_2017-07-06 w spr. w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa sal lekcyjnych oraz rement przestrzeni komunikacyjnej.pdf
PDF94_2017-07-24 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 roku.pdf
PDF93_2017-07-18 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 roku.pdf

PDF97_2017-07-26 w spr. zm. zarz. 32-2012 w spr. postepowania z dokumentacją oznaczona klauzuląTajemnica Skarbowa.pdf
PDF45_2017-04-03 w spr. zm. zarz. 32-2012 w spr. postepowania z dokumentacją oznaczona klauzuląTajemnica Skarbowa.pdf
PDF123_2017-10-27 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia szczegółowych zadań wydziałów....pdf
PDF122_OC_2017-10-16 w spr. powołania komisji do zniszczenia prac plastycznych , które nie zakwalifikowały sie do eliminacji powiatowych.pdf
PDF121_2017-10-16 w spr. sporządzenia i podania do publicznej wiadomości nieruchomośi - Dąbrówka Górna.pdf
PDF120_2017-10-16 w spr. sporządzenia i podania do publicznej wiadomości nieruchomośi - Krapkowice.pdf
PDF118_2017-10-10 w spr. w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg.pdf
PDF117_2017-10-09 w spr. w spr. powołania komisji przetargowej - obsługa przeprawy promowej.pdf
PDF116_2017-10-02 w spr. przeprowadzenia kontroli w szkołach.pdf
PDF113a_2017-09-29 w spr. kontroli wobec beneficjentów pomocy pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD.pdf
PDF113_2017-09-28 w spr. w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg.pdf
PDF111_2017-09-28 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf
PDF110_2017-09-25 w spr. kontroli problemowej zadań OC na terenie działanai Szefa OC Gminy Strzeleczki.pdf
PDF109_2017-09-25 w spr. kontroli problemowej zadań OC na terenie działanai Szefa OC Gminy Krapkowice.pdf
PDF108_2017-09-19 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf
PDF107_2017-08-16 w spr. zmiany zarz. w spr. organizacji Stałego Dyżuru.pdf
PDF105_2017-08-16 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF106_2017-08-16 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF104_2017-08-16 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF103_2017-08-16 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF102_2017-08-16 w spr. zmiany zarz. w spr. organizacji Stałego Dyżuru.pdf
PDF101_2017-08-16 w spr. zmiany zarz. w spr. organizacji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDF99_2017-08-02 w spr. zmiany zarz. w spr. organizacji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDF98_2017-07-26 w spr. zmiany zarz. w spr. organizacji Stałego Dyżuru.pdf
PDF122a_2017-10-26 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf
PDF115_2017-10-02 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2017 r..pdf
PDF100_2017-08-02 w spr. powołania organizacji i funkcjonowania PCZK.pdf
PDF96_2017-07-26 w spr. powołania i funkcjonowania PZZK.pdf
PDF89_2017-07-14 w spr. wydania zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.pdf
PDF88_2017-07-14 w spr. opracowania i wprowadzenia zasad postepowania z podejrzaną przesyłką w starostwie.pdf
PDF84_2017-07-03 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2017 r..pdf
PDF79_2017-06-14 w spr.zmiany zarz. w spra. ustalenia zakresów zadań, podziału wydziałów na referaty(...).pdf
PDF28a_2017-02-17 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i funkcjonowania PZZK.pdf
PDF28_2017-02-17 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i funkcjonowania PCZK.pdf
PDF122_2017-10-24 w spr. powołania komisji przetargowej - zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.pdf
PDF145_2017-12-21 w spr. zmiany zarządz. w spraw Planu Reczowo Finansowego ZFŚS.pdf
PDF132_2017-12-04 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf
PDF131_2017-11-30 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf
PDF130_2017-11-21 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf
PDF127_2017-11-16 w spr. zmiany zarządz. w spraw Planu Reczowo Finansowego ZFŚS.pdf
PDF126_2017-11-15 w spr. zmiany wykazu osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf
PDF125_2017-11-14 w spr. powołania komisji przetargowej -dostawam wyposażenia multimedialnego.pdf
PDF124_2017-11-07 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf
PDF24_2017-02-16 w spr. wprowadzenia Zakłądowego Planu Kont dla ZS Zdzieszowice - jednostki obsługiwanej.pdf
PDF23_2017-02-16 w spr. wprowadzenia Zakłądowego Planu Kont dla ZSZ - jednostki obsługiwanej.pdf
PDF21_2017-02-16 w spr. wprowadzenia Zakłądowego Planu Kont dla PPP - jednostki obsługiwanej.pdf
PDF22_2017-02-16 w spr. wprowadzenia Zakłądowego Planu Kont dla ZSS - jednostki obsługiwanej.pdf
PDF20_2017-02-16 w spr. wprowadzenia Zakłądowego Planu Kont dla DPS - jednostki obsługiwanej.pdf

PDF137_2017-12-18 w spr. zmiany zarządzenia w spr. Regulaminu Pracy.pdf

PDF144_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZSS.pdf
PDF143_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZS Zdzieszowice.pdf
PDF142_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w PP-P.pdf
PDF141_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZSZ.pdf
PDF140_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZS Krapkowice.pdf
PDF139_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w PCPR.pdf
PDF138_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w DPS ANNA.pdf
PDF135_2017-12-04 w spr. powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r..pdf
PDF134_2017-12-04 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w 2017 r..pdf
PDF133_2017-12-04 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym za 2017 rok.pdf
PDF114_2017-10-02 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor FN.pdf
PDF128_2017-11-16 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor SG.pdf
PDF129_2017-11-16 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor SG.pdf

PDF146_2017-12-21 w spr. zmian w planie wydatków w 2017 roku.pdf

PDF147_2017-12-29 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2017 r..pdf
 

Wersja XML