Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2017 r.

PDF1_2017-01-02 w spr. wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto 11 listopada.pdf (558,08KB)

PDF10_2017-01-05 w spr. zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowgo na 2017 rok.pdf (705,02KB)
PDF11_2017-01-05 w spr. zatwierdzenia Planów Pracy na 2017 rok.pdf (649,25KB)
PDF11a_2017-01-05 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2017 rok.pdf (749,20KB)
PDF12_2017-01-16 w spr. wprowadzenia stopni alarmowych stopni alarmowych CRP Powiatu Krapkowickiego.pdf (989,35KB)
PDF12a_2017-01-23 w spr. zm. zarz. 57-2012 w spr. powołania komisji stałej.pdf (740,71KB)
PDF13_2017-01-27 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji.pdf (611,04KB)
PDF15_2017-02-01 w spr. powołania komisji egzaminazyjnej - wydział KT.pdf (588,32KB)
PDF16_2017-02-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor w Wydziale Fn - 2 etaty.pdf (623,38KB)

PDF16a_2017-02-08 w spr. zmiany zarz. w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego WSK.pdf (305,03KB)
PDF17_2017-02-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor w Wydziale AO - 2 etaty.pdf (649,10KB)
PDF17a_2017-02-09 w spr. zm. zarz. 6-2012 w spr. godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (669,53KB)
PDF17b_2017-02-09 w spr. zm. zarz. 21-2013 w spr. ustalenia Regulaminu Pracy w starostwie.pdf (945,74KB)
PDF18_2017-02-16 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości dla jednostek obsługiwanych przez CUW.pdf (4,82MB)
PDF19_2017-02-16 w spr. wprowadzenia zakładowego Planu Kont dla ZS Kiliński.pdf (2,72MB)

PDF2_2017-01-02 w spr. zm. zarz. 97-2015 w spr. warunków udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w starostwie.pdf (576,90KB)

PDF25_2017-02-16 w spr. wprowadzenia zakładowego Planu Kont dla PCPR.pdf (408,15KB)
PDF26_2017-02-17 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi powiatowejnr 1837O Dobra - Rzepce.pdf (476,07KB)
PDF27_2017-02-17 w spr. zm. zarz. 5-2016 w spr. powołania Komicji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (462,64KB)
PDF29_2017-03-02 w spr. powołania komisji przetargowej - remont cząstkowy dróg powiatowych.pdf (729,10KB)
PDF3_2017-01-03 w spr. wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto 11 listopada.pdf (621,35KB)
PDF30_2017-02-28 w spr. zm. zarz. 52-2008 w spr. dopuszczenia oprogramowania KSIĘGOWOŚĆ I BUDŻET.pdf (635,49KB)
PDF31_2017-03-01 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie krapkowickim w 2017 r..pdf (903,58KB)
PDF32_2017-03-01 w spr. powołania komisji konkursowej w Konkursie Plastycznym - elim. powiatowe.pdf (776,61KB)
PDF33_2017-03-01 w spr. powołania komisji konkursowej w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej - elim. powiatowe.pdf (964,11KB)
PDF34_201703-01 w spr. wprowadzenia terminarza przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego.pdf (1,31MB)
PDF34a_2017-03-06 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf (539,13KB)
PDF35_2017-03-07 w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS ANNA.pdf (621,64KB)
PDF36_2017-03-10 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 roku.pdf (582,38KB)
PDF37_2017-03-10 w spr. zm. zarz. 38-2012 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości w starostwie.pdf (1,19MB)
PDF38_2017-03-15 w spr. zm. zarz. 38-2012 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości w starostwie.pdf (663,59KB)
PDF39_2017-03-16 w spr. zm. zarz. 19-2017 w spr. wprowadzenia zakładowego Planu Kont dla ZS Kiliński.pdf (728,10KB)
PDF39a_2017-03-20 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf (632,66KB)
PDF4_2017-01-05 w spr. zm. zarz. 95-2010 w spr. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.pdf (1,40MB)
PDF40_2017-03-22 w spr. przeprowadzenia kontroli w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa.pdf (676,63KB)
PDF41_2017-03-22 w spr. maksymalnej wysokości Nagrody Starosty Krapkowickiego dla nauczycieli w 2017 r..pdf (457,87KB)
PDF42_2017-03-22 w spr. dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2017 roku.pdf (1,12MB)
PDF43_2017-03-31 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2017 r..pdf (536,02KB)
PDF46_2017-04-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej w zw. ze służbą przygotowawczą - Alicja Zapotoczna.pdf (532,27KB)
PDF47_2017-04-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej w zw. ze służbą przygotowawczą - Marzena Gąska.pdf (530,53KB)
PDF48_2017-04-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej w zw. ze służbą przygotowawczą - Jowita kamerska.pdf (537,33KB)
PDF49_2017-04-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej w zw. ze służbą przygotowawczą - Sandra Konczalla.pdf (529,65KB)
PDF5_2017-01-05 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego starostwa w 2017 r..pdf (1,13MB)
PDF50_2017-04-04 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf (679,71KB)
PDF51_2017-04-25 w spr. powołania komisji przetargowej- usługi edukacyjne.pdf (18,62KB)
PDF52_2017-04-27 w spr. zatwierdzenia Planu ZFŚS na 2017 rok w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (1,03MB)
PDF53_2017-04-28 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Krapkowic, Zdzieszowic, Strzeleczek i Walec.pdf (700,74KB)
PDF54_2017-04-29 w spr. ogłoszenia alarmu (Krapkowic, Zdzieszowic i Walec) i pogotowia przeciwpowodziowego (Gogolin, Strzeleczki).pdf (78,83KB)
PDF55_2017-05-02 w spr. odwołania alarmu (Krapkowic, Zdzieszowic i Walec) i pogotowia przeciwpowodziowego (Gogolin, Strzeleczki).pdf (492,73KB)
PDF56_2017-05-01 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Krapkowic, Zdzieszowic i Walec.pdf (536,14KB)
PDF57_2017-05-02 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Krapkowic, Zdzieszowic i Walec.pdf (487,67KB)
PDF58_2017-05-02 w spr. zmiany zarz. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (481,32KB)
PDF59-2017-05-02 w spr. ustalenia Regulaminu organizacyjnego na wypadek W.pdf (462,90KB)
PDF6_2017-01-05 w spr. zm. zarz. 121-2012 w spr. powołania, organizacji i funkcjonowania PCZK Powiatu Krapkowickiego.pdf (627,41KB)
PDF7_2017-01-05 w spr. realizacji zadań OC w Powiecie Krapkowickim w 2017 r..pdf (2,09MB)
PDF8_2017-01-05 w spr. wprowadzenia do stosowania Harmonogramu szkoleń z zakresu ochrony ludności i OC na 2017 r..pdf (567,71KB)

PDF9_2017-01-05 w spr. zmiany zarz. w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego WSK.pdf (299,12KB)
PDF77_2017-06-14 w spr. wyznaczenia ABI w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (550,54KB)
PDF76_2017-06-14 w spr. wyznaczenia ASI w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (540,69KB)
PDF72_2017-06-02 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor RW - pozyskiwanie funduszy.pdf (605,94KB)
PDF71_2017-06-02 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor RW - współpraca z zagranicą.pdf (600,50KB)
PDF69_2017-05-26 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor IM.pdf (569,95KB)
PDF70_2017-06-02 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor RW - kultura i promocja powiatu.pdf (588,64KB)
PDF68_2017-05-25 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (972,25KB)
PDF67_2017-05-25 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (731,78KB)
PDF66_2017-05-25 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (793,36KB)
PDF65_2017-05-19 w spr. organizacji Stałego Dyżuru Starosty Krapkowickiego.pdf (2,20MB)
PDF64_2017-05-19 w spr. organizacji Głównego Stanowiska Kierownia Starosty Krapkowickiego.pdf (1,79MB)
PDF62_2017-05-12 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 roku.pdf (516,36KB)

PDF63_2017-05-12 w spr. zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu ZFŚS.pdf (372,96KB)
PDF61_2017-05-10 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor UW.pdf (600,98KB)
PDF60_2017-05-10 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 roku.pdf (545,28KB)
PDF44_2017-04-03 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i funkcjonowania PZZK.pdf (689,38KB)
PDF75_2017-06-02 w spr.zmiany zarzadzenia w spr. dostepu do VULCAN i PROGMANN.pdf (590,56KB)
PDF74_2017-06-02 w spr.zmiany zarzadzenia w spr. dostepu do KiP.pdf (600,96KB)
PDF20a_2017-02-16 w spr.zmiany zarzadzenia w spr. dostepu do VULCAN i PROGMANN.pdf (580,30KB)
PDF21a_2017-02-16 w spr.zmiany zarzadzenia w spr. dostepu do KiP.pdf (588,64KB)

PDF119_2017-10-13 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf (322,91KB)

PDF80_2017-06-14 ww spr. zmiany zarz. w spr. dostępu do programu KiP.pdf (273,48KB)
PDF81_2017-06-20 w spr. zmiany zarządzenia w spr. projektu Planu ZFŚS w starostwie na 2017 r..pdf (1,15MB)
PDF83_2017-06-27 w spr. powołania komisji przetargowej- przebudowa sal lekcyjnych w ZS Zdzieszowice.pdf (588,18KB)
PDF85_2017-07-03 w spr. zm. zarz. 38-2012 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości w starostwie.pdf (1,05MB)
PDF84a_2017-06-30 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - obóz piłkarski w Altenkirchen.pdf (1,10MB)

PDF84b_2017-06-30 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów.pdf (1,13MB)
PDF86_2017-07-03 w spr. modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze miast Gogolin i Krapkowice.pdf (628,20KB)
PDF82_2017-06-20 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf (647,51KB)
PDF78_2017-06-16 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf (612,29KB)
PDF92_2017-07-18 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor SG 2 et.pdf (525,93KB)
PDF91_2017-07-18 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor Fn.pdf (485,70KB)
PDF90_2017-07-18 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor RW-W.pdf (540,33KB)

PDF95_2017-07-06 w spr. w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa sal lekcyjnych oraz rement przestrzeni komunikacyjnej.pdf (1,11MB)
PDF94_2017-07-24 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 roku.pdf (98,28KB)
PDF93_2017-07-18 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 roku.pdf (97,63KB)

PDF97_2017-07-26 w spr. zm. zarz. 32-2012 w spr. postepowania z dokumentacją oznaczona klauzuląTajemnica Skarbowa.pdf (915,62KB)
PDF45_2017-04-03 w spr. zm. zarz. 32-2012 w spr. postepowania z dokumentacją oznaczona klauzuląTajemnica Skarbowa.pdf (609,42KB)
PDF123_2017-10-27 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia szczegółowych zadań wydziałów....pdf (2,19MB)
PDF122_OC_2017-10-16 w spr. powołania komisji do zniszczenia prac plastycznych , które nie zakwalifikowały sie do eliminacji powiatowych.pdf (1,10MB)
PDF121_2017-10-16 w spr. sporządzenia i podania do publicznej wiadomości nieruchomośi - Dąbrówka Górna.pdf (1,07MB)
PDF120_2017-10-16 w spr. sporządzenia i podania do publicznej wiadomości nieruchomośi - Krapkowice.pdf (1,67MB)
PDF118_2017-10-10 w spr. w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg.pdf (465,35KB)
PDF117_2017-10-09 w spr. w spr. powołania komisji przetargowej - obsługa przeprawy promowej.pdf (443,56KB)
PDF116_2017-10-02 w spr. przeprowadzenia kontroli w szkołach.pdf (596,54KB)
PDF113a_2017-09-29 w spr. kontroli wobec beneficjentów pomocy pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD.pdf (701,88KB)
PDF113_2017-09-28 w spr. w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg.pdf (462,44KB)
PDF111_2017-09-28 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf (510,94KB)
PDF110_2017-09-25 w spr. kontroli problemowej zadań OC na terenie działanai Szefa OC Gminy Strzeleczki.pdf (739,49KB)
PDF109_2017-09-25 w spr. kontroli problemowej zadań OC na terenie działanai Szefa OC Gminy Krapkowice.pdf (739,60KB)
PDF108_2017-09-19 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf (557,96KB)
PDF107_2017-08-16 w spr. zmiany zarz. w spr. organizacji Stałego Dyżuru.pdf (604,77KB)
PDF105_2017-08-16 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (479,54KB)
PDF106_2017-08-16 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (487,31KB)
PDF104_2017-08-16 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (498,75KB)
PDF103_2017-08-16 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (504,68KB)
PDF102_2017-08-16 w spr. zmiany zarz. w spr. organizacji Stałego Dyżuru.pdf (594,59KB)
PDF101_2017-08-16 w spr. zmiany zarz. w spr. organizacji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (797,37KB)
PDF99_2017-08-02 w spr. zmiany zarz. w spr. organizacji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (565,03KB)
PDF98_2017-07-26 w spr. zmiany zarz. w spr. organizacji Stałego Dyżuru.pdf (811,79KB)
PDF122a_2017-10-26 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf (801,87KB)
PDF115_2017-10-02 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2017 r..pdf (734,73KB)
PDF100_2017-08-02 w spr. powołania organizacji i funkcjonowania PCZK.pdf (676,13KB)
PDF96_2017-07-26 w spr. powołania i funkcjonowania PZZK.pdf (1,36MB)
PDF89_2017-07-14 w spr. wydania zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.pdf (679,64KB)
PDF88_2017-07-14 w spr. opracowania i wprowadzenia zasad postepowania z podejrzaną przesyłką w starostwie.pdf (545,86KB)
PDF84_2017-07-03 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2017 r..pdf (1,01MB)
PDF79_2017-06-14 w spr.zmiany zarz. w spra. ustalenia zakresów zadań, podziału wydziałów na referaty(...).pdf (2,45MB)
PDF28a_2017-02-17 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i funkcjonowania PZZK.pdf (787,24KB)
PDF28_2017-02-17 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i funkcjonowania PCZK.pdf (616,38KB)
PDF122_2017-10-24 w spr. powołania komisji przetargowej - zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.pdf (451,30KB)
PDF145_2017-12-21 w spr. zmiany zarządz. w spraw Planu Reczowo Finansowego ZFŚS.pdf (312,90KB)
PDF132_2017-12-04 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf (321,22KB)
PDF131_2017-11-30 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (521,94KB)
PDF130_2017-11-21 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf (343,25KB)
PDF127_2017-11-16 w spr. zmiany zarządz. w spraw Planu Reczowo Finansowego ZFŚS.pdf (296,12KB)
PDF126_2017-11-15 w spr. zmiany wykazu osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (318,51KB)
PDF125_2017-11-14 w spr. powołania komisji przetargowej -dostawam wyposażenia multimedialnego.pdf (282,54KB)
PDF124_2017-11-07 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2017 r..pdf (354,45KB)
PDF24_2017-02-16 w spr. wprowadzenia Zakłądowego Planu Kont dla ZS Zdzieszowice - jednostki obsługiwanej.pdf (347,67KB)
PDF23_2017-02-16 w spr. wprowadzenia Zakłądowego Planu Kont dla ZSZ - jednostki obsługiwanej.pdf (350,48KB)
PDF21_2017-02-16 w spr. wprowadzenia Zakłądowego Planu Kont dla PPP - jednostki obsługiwanej.pdf (347,76KB)
PDF22_2017-02-16 w spr. wprowadzenia Zakłądowego Planu Kont dla ZSS - jednostki obsługiwanej.pdf (349,85KB)
PDF20_2017-02-16 w spr. wprowadzenia Zakłądowego Planu Kont dla DPS - jednostki obsługiwanej.pdf (345,95KB)

PDF137_2017-12-18 w spr. zmiany zarządzenia w spr. Regulaminu Pracy.pdf (434,33KB)

PDF144_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZSS.pdf (488,29KB)
PDF143_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZS Zdzieszowice.pdf (498,49KB)
PDF142_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w PP-P.pdf (506,46KB)
PDF141_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZSZ.pdf (494,08KB)
PDF140_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZS Krapkowice.pdf (491,95KB)
PDF139_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w PCPR.pdf (492,68KB)
PDF138_2017-12-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w DPS ANNA.pdf (492,50KB)
PDF135_2017-12-04 w spr. powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r..pdf (307,28KB)
PDF134_2017-12-04 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w 2017 r..pdf (293,76KB)
PDF133_2017-12-04 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym za 2017 rok.pdf (1,10MB)
PDF114_2017-10-02 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor FN.pdf (283,29KB)
PDF128_2017-11-16 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor SG.pdf (309,73KB)
PDF129_2017-11-16 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor SG.pdf (332,78KB)

PDF146_2017-12-21 w spr. zmian w planie wydatków w 2017 roku.pdf (362,34KB)

PDF147_2017-12-29 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2017 r..pdf (467,88KB)