Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Budżetowa na rok 2018

PDFUchwała nr 1022 z 10.11.2017 r. w sprawie przedłożenia RIO i RPK projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.pdf
PDFUchwała nr 1023 z 10.11.2017 r. w sprawie przedstawienia RIO i RPK projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.pdf
PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.pdf
PDFOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.pdf
PDFOpinia RIO o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDFUchwała w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2033.pdf
PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2018 rok.pdf
PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Krapkowickiego.pdf
 

Wersja XML