Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia z 2018 r.

PDF111_2018-12-31 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2018.pdf
PDF150(110)_2018-12-31 w spr. zmiany zarz. w spr. warunków nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf

PDF109_2018-12-31 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2018 r .pdf

PDF108_2018-12-31 w spr. powołania komisji prztragowej - sprzęt na wyposażenie pracowni w ZS Zdzieszowice.pdf
PDF105_2018-12-28 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf
PDF104_2018-12-27 w spr. zmiany projektu Planu Rzeczowo Finansowego ZFŚS na 2018 r.pdf

PDF103b_2018-12-20 w spr. zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDF103a_2018-12-20 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf
PDF103_2018-12-18 w spr. w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf
PDF102_2018-12-17 w spr. w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf

PDF101_2018-12-17 w spr. zmiany projektu Planu Rzeczowo Finansowego ZFŚS na 2018 r.pdf
PDF100_2018-12-05 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf

PDF99_2018-12-05 w spr. godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf

PDF98_2018-12-12 w spr. zmiany Regulamiu Pracy w Starostwie .pdf
PDF97_2018-12-12 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia ZFŚS w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF96a_2018-12-12 w spr. osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2018 r. _zm. 5_2018.pdf
PDF96_2018-11-29 w spr. zmiany Komisji bezpieczeństwa i porządku.pdf

PDF95a_2018-11-26 w spr. w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf
PDF95_2018-11-21 w spr. zmiany zarządzenia w spr. Planu ZFŚS.pdf

PDF94a_2018-11-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZS w Zdzieszowicach.pdf
PDF94_2018-11-21 w spr. wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa prac wobec starosty.pdf
PDF93_2018-11-19 w spr. zmian w planie wydatków.pdf

PDF92b_2018-11-16 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZSZ w Krapkowicach.pdf
PDF92a_2018-11-16 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZSS w Krapkowicach.pdf
PDF92_2018-11-16 w spr. zm. zarządzenia w spr. kontroli w ZSS w Krapkowicach.pdf

PDF91a_2018-11-13 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - PCPR w Krapkowicach.pdf
PDF91b_2018-11-13 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - PP-P w Krapkowicach.pdf
PDF91_2018-11-13 w spr. zmian w planie wydatków.pdf

PDF90a_2018-11-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZS w Krapkowicach.pdf
PDF90_2018-11-05 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf

PDF89a_2018-11-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - DPS ANNA w Krapkowicach.pdf

PDF89_2018-11-05 w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych.pdf

PDF88a_2018-11-02 w spr. w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf
PDF88_2018-10-29 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf

PDF86_2018-10-26 w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych.pdf
PDF84_2018-10-09 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2018 r .pdf

PDF83a_2018-10-09 w spr. zmian w planie wydatków.pdf
PDF83_2018-10-04 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf
PDF82_2018-10-03 w spr. przeprrowadzenia kontroli w ramach programu Aktywny samorząd.pdf
PDF81_2018-10-03 w spr. przeprowadzenia kontroli w szkołach.pdf

PDF79a_2018-09-27 w spr. kontroli problemowej - OC Gmina Gogolin.pdf
PDF79_2018-09-27 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf
PDF78_2018-09-27 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf
PDF77a_2018-09-26 w spr. powołania komisji rekrutującej uczestnikóww w projekcie_Śladami bioróżnorodności.pdf
PDF77_2018-09-20 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf
PDF76-2018-09-18 w spr. maks. wysokości Nagrody Starosty dla nauczycieli na 2018 r.pdf
PDF75_2018-09-18 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf
PDF74_2018-09-17 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf
PDF73_2018-09-13 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf
PDF72_2018-09-07 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor w Fn.pdf

PDF71a_2018-08-31 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla PPP Krapkowice.pdf
PDF71_2018-08-31 w spr. zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf

PDF70a_2018-08-29 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla ZSS Krapkowice.pdf
PDF70_2018-08-29 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor BW.pdf

PDF69a_2018-08-29 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla ZSZ Krapkowice.pdf
PDF69_2018-08-29 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor GK.pdf

PDF68_2018-08-29 w spr. Regulaminu Procedur Wewnętrznych.pdf

PDF68a_2018-08-29 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla ZS Krapkowice.pdf
PDF67_2018-08-29 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf.pdf

PDF67a_2018-08-29 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla ZS Zdzieszowice.pdf
PDF66a_2018-08-28 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla DPS ANNA.pdf
PDF66_2018-08-28 w spr. Polityki Bezpieczeństwa Informacji.pdf

PDF65a_2018-08-27 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla PCPR.pdf
PDF65_2018-08-27 w spr. zmiany Zarządzenia w spr. organizacji GSK.pdf
PDF64_2018-08-27 w spr. zmiany zarządzenia w spr. organizacji Stałego Dyżuru Starosty.pdf

PDF63_2018-06-17 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP .pdf
PDF63a_2018-06-17 w spr. zm. zarz. w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau VULCAN.pdf
PDF62_2018-08-17 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf
PDF61_2018-08-10 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf
PDF60_2018-08-03 w spr. powołania komisji przetargowej - wycieczka dydaktyczno rekreacyjna.pdf
PDF59_2018-07-13 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf
PDF58_2018-07-04 w spr. wprowadzenia Planu ewakuacji II stopnia na wypadek masowego zagrożenia.pdf

PDF57_2018-07-04 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf

PDF56_2018-07-04 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2018 r.pdf
PDF55_2018-06-29 w spr. udzielenia akredytacji bezpieczeństwa Teleinformatycznego na WSK.pdf
PDF54_2018-06-29 w spr. zmiany zarządzenia w spr. kontroli w ZSS.pdf

PDF52_2018-06-14 w spr. zmiany regulaminu wynagradzania pracowników starostwa.pdf
PDF51_2018-06-14 w spr. powołania komisji przetargowej - wymogi przeciwpożarowe .pdf

PDF50_2018-06-14 w spr. maks. wynagrodzenia kierowniików i z-ców pjo.pdf
PDF49_2018-06-06 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf

PDF48_2018-05-30 w spr. zm. zarządzenia w spr. kontroli w ZSS w Krapkowicach.pdf

PDF47_2018-05-30 w spr. zmiany zarz . w spr. ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego .pdf
PDF46_2018-05-22 w spr. zm. zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie budżetu.pdf
PDF45_2018-05-22 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa chodników - Żużela.pdf

PDF44_2018-05-14 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf
PDF43_2018-05-22 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi powiatowej - Walce.pdf
PDF42_2018-05-08 w spr. dokonania zmian w planie wydatków 2018 r.pdf
PDF41_2018-05-07 w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości.pdf

PDF40_2018-04-20 w spr. organizacji Gł. Stanowiska Kierowania oraz Zapasowego Stanowiska Kierowania.pdf
PDF39a_2018-04-17 w spr. dokonania zmia w planie wydatków.pdf
PDF39_2018-04-13 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf

PDF38_2018-04-20 w spr. zm. zarządzenia w spr. kontroli w ZSS w Krapkowicach.pdf
PDF37_2018-03-30 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf

PDF35_2018-03-28 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF34_2018-03-28 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych .pdf
PDF33_2018-03-28 w spr. utworzenie Referatu Zdrowia.pdf
PDF33_2018-03-30 w spr. powołania komisji przetargowej - dostawa energii.pdf
PDF32_2018-03-28 w spr. zmian w planie wydatków w 2018 r..pdf
PDF31_2018-03-27 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania KBiP.pdf
PDF30_2018-03-27 w spr. powołania komisji przetargowej - przbudowa drogi.pdf
PDF29_2018-03-26 w spr. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2018 r..pdf
PDF28_2018-03-21 w spr. modernizacji ewidencji gruntów i budynków - Zdzieszowice.pdf
PDF27_OC_2018-03-15 w spr. powołania komisji - Turniej Wiedzy Pożarniczej i ustalenie nagród.pdf

PDF26a_2018-03-09 w spr. zm. planu dochodów budżet. - zadania z zakresu adm. rządowej i inne zlecone w 2018 r.pdf

PDF26_2018-03-08 w spr. modernizacji ewidencji gruntów i budynków - Krapkowice.pdf
PDF25_2018-03-08 w spr. modernizacji ewidencji gruntów i budynków - Gogolin i Krapkowice.pdf

PDF24_2018-03-08 w spr. przeprowadzenia kontroli w ZSS w Krapkowicach.pdf
PDF23_2018-03-08 w spr. ustalenia kosztu utrzymania mieszkańca w DPS ANNA.pdf

PDF22_2018-02-28 w spr.harmonogramu szkoleń z zakresu ochrony ludności i OC w 2018 r..pdf

PDF21_2018-02-28 w spr. zmiany wykazu osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2018 .pdf
PDF20_2018-02-21 w spr. powołania komisji przetargowej - remont cząstkowy dróg powiatowych.pdf

PDF19_2018-02-21 w spr. opracowania dokumentów dla Wydzielonego Stanowiska Komputerowego.pdf
PDF17_2018-02-08 w spr. powołania komisji przetargowej -przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O.pdf
PDF16_2018-02-02 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf

PDF14_2018-01-30 w spr. zatwierdzenia Planów pracy na 2018 r. .pdf
PDF13_2018-01-30 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2018 r. .pdf

PDF12_2018-01-30 w spr. wprowadzenia terminarza przekazywania dokumentacji do Archiwum.pdf
PDF11_2018-01-30 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor w BS-B.pdf
PDF10_2018-01-17 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor w UW.pdf

PDF9_2018-01-17 w spr. zatwierdzenia Planu szkoleń na 2018 r.pdf

PDF8a_2018-01-04 w spr. planu dochodów budżet. - zadania z zakresu adm. rządowej i inne zlecone w 2018 r .pdf
PDF8_2018-01-04 w spr. zm. zarz. w spr. powołania członków Powiatowej Społ. Rady ds. Osób Niepełn..pdf
PDF7_2018-01-04 w spr. zm. zarz. w spr. powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.pdf
PDF6_2018-01-04 w spr. realizacji zadań OC w Powiecie Krapkowickim w 2018 r..pdf
PDF5_2018-01-04 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2018 r..pdf
PDF4_2018-01-03 w spr. zm. zarz. w spr. powołania Powiat. Zespołu ds. Orzekania o Niepełn..pdf
PDF3_2018-01-03 w spr. zatwierdzenia Planu Rzeczowo Finansowego ZFŚS w Starostwie Powiatowym na 2018 r..pdf
PDF2_2018-01-02 w spr. zm. zarz. w spr. warunków udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
PDF1_2018-01-02 w spr. wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto 6 stycznia.pdf

Wersja XML