Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2018-2020

Starosta Krapkowicki
ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych
w sprawie projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2018-2020”.

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2018-2020”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ww. projektem i przedstawienie swoich propozycji, uwag i opinii na piśmie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach (budynek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach) w pok. 204, II piętro. Adres email .

 

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania w dniu 23 lutego 2018 r., o godzinie 15.30 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 (sala 100, I piętro).

 

 

Załączniki:

PDFProjekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej 2018-2020.pdf
 

Wersja XML