Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład Rady Powiatu Krapkowickiego 2018 - 2023

Skład Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018-2023:

stan na dzień  20.11.2018 r.

Okręg wyborczy nr 1 KRAPKOWICE:
1. Bryś Szczepan
2. Donitza Arnold
3. Kasiura Sabina Dorota
4. Lisicki Maciej - Członek Zarządu
5. Markowski Marko
6. Rowiński Sławomir
7. Sonik Katarzyna Joanna  

Okręg wyborczy nr 2 GOGOLIN:
1. Gembski Dawid Błażej
2. Gorzkulla Sabina Krystyna - Wicestarosta Krapkowicki
3. Kaptur Kinga Maria
4. Komander Krystian Karol – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 3 ZDZIESZOWICE:
1. Bieniusa Helga Maria - Członek Zarządu
2. Bukowiński Józef Stanisław - Przewodniczący Rady Powiatu
3. Molfa Krzysztof
4. Wąsik – Kudla Monika Maria– Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 4 STRZELECZKI-WALCE:
1. Heinz Roman
2. Kamrad Joachim
3. Pachowicz Irena
4. Willim Dariusz - Członek Zarządu

Wersja XML