Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składy Komisji w kadencji 2018 - 2023

Skład komisji na dzień 25 czerwca 2019 r.

 1. Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu:
  1. Bryś Szczepan,
  2. Bukowiński Józef,
  3. Donitza Arnold,
  4. Gembski Dawid,
  5. Gorzkulla Sabina,
  6. Heinz Roman,
  7. Lisicki Maciej,
  8. Markowski Marko,
  9. Rowiński Sławomir – przewodniczący komisji,
  10. Sonik Katarzyna – wiceprzewodnicząca komisji,
  11. Wąsik – Kudla Monika.

 

 1. Komisja Polityki Społecznej:
  1. Bieniusa Helga,
  2. Gorzkulla Sabina,
  3. Kaptur Kinga – wiceprzewodnicząca komisji,
  4. Kasiura Sabina,
  5. Komander Krystian,
  6. Molfa Krzysztof,
  7. Pachowicz Irena – przewodnicząca komisji,
  8. Wąsik – Kudla Monika,
  9. Willim Dariusz.

 

 1. Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa:
  1. Bieniusa Helga,
  2. Bukowiński Józef,
  3. Bryś Szczepan
  4. Donitza Arnold,
  5. Gorzkulla Sabina,
  6. Kamrad Joachim - wiceprzewodniczący komisji,
  7. Kaptur Kinga,
  8. Komander Krystian,
  9. Lisicki Maciej,
  10. Markowski Marko,
  11. Molfa Krzysztof - przewodniczący komisji,
  12. Sonik Katarzyna,
  13. Willim Dariusz.

 

 1. Komisja Rewizyjna
 1. Dawid Gembski - przewodniczący komisji
 2. Roman Heinz
 3. Sabina Kasiura
 4. Irena Pachowicz - wiceprzewodnicząca komisji

 

      5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

       a. Dawid Gembski
       b. Joachim Kamrad
       c. Sabina Kasiura - wiceprzewodnicząca komisji
       d. Marko Markowski
       e. Sławomir Rowiński - przewodniczący komisji

 

Wersja XML