Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe składane w 2019 r.

PDFMocek Irena - ustanie stosunku pracy z dniem 31-12-2018 r.pdf
PDFLasman Sabina - powierzenie stanowiska p.o. dyrektor .pdf
PDFMedwid Iwona_upływ okresu powierzenia stanowiska.pdf
PDFLasman Sabina_upływ okresu powierzenia stanowiska.pdf
PDFMedwid Iwona_powierzenie funkcji kierownika jednostki organizacynej_1 września 2019 r..pdf
PDFLasman Sabina_powierzenie funkcji kierownika jednostki organizacynej_1 września 2019 r..pdf
 

Wersja XML