Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia z 2019 r.

PDF181_2019-12-31 w spr. powołania komisji inwentaryzacyjnej.pdf

PDF180_2019-12-31 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2019.pdf
PDF179_2019-12-31 w spr. wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy.pdf

PDF178_2019-12-31 w spr. Regulaminu ocen kwalifikacyjnych .pdf
PDF177_2019-12-31 w spr. zmiany zarz. w spr. Projektu Planu ZFŚS na 2019 r.pdf
PDF176c_2019-12-30 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF176b_2019-12-19 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF176a_2019-12-18 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF175_2019-12-31 w spr. wyznaczenia dni wolnych za święta 15.08 i 26.12.2020 r.pdf

PDF174a_2019-12-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF174_2019-12-17 w spr. zmiany Regulaminu Pracy Starostwa.pdf
PDF173_2019-12-13 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF172_2019-12-12 w spr. zm. zarzadzenia w spr. kontroli doraźnej w SG - BOK.pdf
PDF171_2019-12-12 w spr. zmiany Planu Rzeczowo Finansowego ZFŚS na 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF170_2019-12-10 w spr. powołania komisji przetargowej - usuwanie pojazdów.pdf
PDF169_2019-11-06 w spr. zmiany rozkładu czasu pracy w miesiącu grudniu 2019 w Starostwie.pdf

PDF168_2019-12-05 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF167a_2019-12-05 w sp. projektu planu finansowego na 2020 rok.pdf
PDF167_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - PPP w Krapkowicach.pdf
PDF166_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZSS w Krapkowicach.pdf
PDF165_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZS w Zdzieszowicach.pdf
PDF164_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZSZ w Krapkowicach.pdf
PDF163_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZS w Krapkowicach.pdf
PDF162_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji -PCPR w Krapkowicach.pdf
PDF161_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - DPS ANNA w Krapkowicach.pdf

PDF160_2019-12-05 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF158_2019-12-02 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF159_2019-12-04 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF157_2019-11-29 w spr. realizacji zadań OCw Powiecie Krapkowickim w 2020 r.pdf

PDF156_2019-11-28 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF155_2019-11-26 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF154_2019-11-22 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF153_2019-11-22 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF152_2019-11-22 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF151_2019-11-22 w spr. kontroli doraźnej w SG - BOK.pdf
PDF150_2019-11-20 w spr. powołania komisji likwidacyjnej.pdf
PDF149_2019-11-20 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.pdf

PDF148_2019-11-18 w spr. przeprowadzenia kontroli.pdf
PDF147_2019-11-18 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF146_2019-11-13 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF145_2019-11-08 w spr. ustalenia regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF144_2019-11-08 w spr. zmiany zarz. w spr. Projektu Planu ZFŚS na 2019 r.pdf

PDF143_2019-11-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF142_2019-11-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej -podinspektor w SG BOK.pdf
PDF141_2019-11-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej -podinspektor w SG Sekretariat.pdf
PDF140_2019-11-07 w spr. powołania komisji przetargowej - przeprawa promowa.pdf

PDF139_2019-11-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF138_2019-10-30 w spr. zm. zarz. w spr. Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Powiatu.pdf

PDF137_2019-10-30 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF136a_2019-10-29 w spr. zmiany planu finansowego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF136_2019-10-28 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF135a_2019-10-22 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF135_2019-10-22 w spr. zm. zarz. w spr. organizacji Stałego Dyżuru Starosty Krapkowickiego..pdf
PDF134_2019-10-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF133_2019-10-11 ww sppr. powołania członków Powiat. Rady Rynku Pracy na kadencję 2019-2023.pdf
PDF132_2019-10-11 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf

PDF131_2019-10-11 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf

PDF130_2019-10-10 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF129_2019-10-10 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF128a_2019-10-09 w spr. wprowadzenia całodobowych dyżurów systemów teleinformatycznych .pdf

PDF128_2019-10-09 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF127_2019-10-02 w spr. przeprowadzenia kontroli w ramach programu Aktywny samorząd.pdf

PDF126_2019-10-02 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF125a_2019-10-02 w spr. regulaminu świadczenia usług w zakresie przechowywania dokum.po byłych Ślaskich Zakładach Przemysłu Skórzanego OTMĘT.pdf
PDF125_2019-10-02 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - służba przygotowawcza.pdf

PDF124_2019-10-02 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - służba przygotowawcza.pdf
PDF123_2019-10-02 w spr. kontroli problemowej w zakresie OC na terenie Gminy Walce.pdf
PDF122_2019-10-02 w spr. kontroli problemowej w zakresie OC na terenie Gminy Zdzieszowice.pdf

PDF121a_2019-10-01 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF121_2019-10-01 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf
PDF120_2019-09-24 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF119_2019-09-19 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor ds. obronności w AO.pdf

PDF118_2019-10-19 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF117_2019-09-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF116_2019-09-12 w spr. ustalenia maksymalnej wysokości nagrody dla nauczycieli w 2019 r.pdf
PDF115_2019-09-12 w spr. powołania komisji przetargowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin.pdf

PDF114a_2019-09-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF114_2019-09-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF113a_2019-09-10 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF113_2019-09-09 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF112_2019-09-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF111_2019-09-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF110a_2019-09-05 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF110_2019-09-05 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej -samodzielny referent w PS Z.pdf
PDF109_2019-09-05 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor ds. obronności w AO.pdf

PDF108c_2019-09-02 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf
PDF108b_2019-09-02 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau VULCAN.pdf

PDF108a_2019-08-29 w spr. powołania Powiatowej Społ. Rady ds Osób Niepełnospr. na kadencje 2019-2023.pdf
PDF107_2019-08-29 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2019r._zm.1a .pdf

PDF106_2019-08-29 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF105_2019-08-26 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF104_2019-08-19 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf
PDF104a_2019-08-19 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau VULCAN.pdf
PDF103_2019-08-13 w spr. przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego PIAST19.pdf

PDF102_2019-08-13 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF101_2019-08-08 w spr. zmiany zarz._powołanie PZdsOoN_zm. 95_2010.pdf
PDF100_2019-08-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF99_2019-08-01 w spr. zm. zarz. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Starosty Krapkowickiego.pdf
PDF98_2019-08-01 w spr. zm. zarz. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Krapkowickiego .pdf

PDF97_2019-08-01 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF96_2019-07-31 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF95_2019-07-31 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania punktu Kontaktowego HNS.pdf

PDF94_201-07-31 w spr. zmiany planu finansowego na 2019.pdf

PDF93_2019-07-29 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF92_2019-07-17 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDF91_2019-07-10 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF90_2019-07-10 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF89a_2019-07-09 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej .pdf
PDF89_2019-07-08 w spr. kontroli doraźnej w Wydziale KT Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDF88_2019-07-05 w spr. powołania komisji przetargowej - organizacja wycieczki 6ciodniowej.pdf

PDF87a_2019-06-28 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau VULCAN.pdf
PDF87_2019-06-28 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf
PDF86_2019-06-28 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDF85_2019-06-27 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF84_2019-06-26 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF83a_2019-06-25 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2019r._zm.1a .pdf
PDF83_2019-06-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF82_2019-06-13 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF81_2019-06-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF80_2019-06-11 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor w PS_PS-Z.pdf
PDF79_2019-06-07 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF78_2019-06-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF77_2019-06-05 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF76_2019-06-04 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF75_2019-06-03 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF74_2019-05-28 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF73_2019-05-25 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego .pdf
PDF72_2019-05-24 w spr. zmiany zarządzenia w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.pdf
PDF71_2019-05-24 w spr. powołania komisji przetargowej - sprzęt do pracowni zawodowych w ZS im. J.Pawła II w Zdzieszowicach.pdf
PDF70_2019-05-24 w spr. wproadzenia całodoboych dyżurów administrtorów systemów.pdf
PDF69_2019-05-24 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.pdf

PDF68_2019-05-22 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF67_2019-05-21 w spr. powołania komisji rekrutującej - szkolnictwo zawodowe.pdf
PDF66_2019-05-21 w spr. powołania komisji rekrutującej - kształcenie zawodowe 3.pdf
PDF65_2019-05-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF64_2019-05-15 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi powiatowej Nr 1811.pdf
PDF63_2019-05-15 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi powiatowej Nr 1829.pdf

PDF62_2019-05-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF61_2019-05-07 w spr. zmiany Planu Rzeczowo Finansowego ZFŚS na 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF60_2019-05-06 w spr. zmiany zarz._powołanie PZdsOoN_zm. 95_2010.pdf
PDF59_2019-05-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF58_2019-04-30 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF57_2019-04-24 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF56_2019-04-23 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF55_2019-04-23 w spr. postępowania z dokumentacją Tajemnica Skarbowa.pdf
PDF54_2019-04-15 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF53_2019-04-12 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa chodników w Żużeli.pdf

PDF52_2019-04-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF50_2019-04-11 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF49_2019-04-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF48_2019-04-03 w spr. Planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia III stopnia.pdf
PDF47_2019-04-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF46_2019-04-03 w spr. kontrola wykonywania zadań obronnych w KCZ Sp. o.o. w Krapkowicach .pdf
PDF45_2019-03-29 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF44_2019-03-28 w spr. dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2019 r.pdf

PDF43_2019-03-28 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF42_2019-03-27 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF41_2019-03-28 w spr. powołania Komisji Socjalnej w Starostwie .pdf

PDF40_2019-03-25 w spr. ustalenia kosztu pobytu mieszkańca w DPS Anna w Krapkowicach w 2019 r.pdf

PDF39_2019-03-25 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF38_2019-03-19 w spr. powołania komisji Turniej Wiedzy Pożarniczej .pdf
PDF37_2019-03-19 w spr. zmiany organizacji GSK Starosty Krapkowickiego_zm. 40_2018.pdf
PDF36_2019-03-19 w spr. zmiany organizacji Stałego Dyżuru Starosty Krapkowickiego_zm. 65_2017.pdf
PDF35_2019-03-19 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF34a_2019-03-14 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF34_2019-03-14 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor w IM.pdf
PDF33_2019-03-14 w spr. zmiany zarz._powołanie PZdsOoN_zm. 95_2010.pdf
PDF32_2019-03-14 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie krapkowickim w 2019.pdf
PDF31_2019-03-14 w spr. zmiany powołania, organizacji i funkcjonowania PCZK_zm. 121_2012.pdf

PDF30_2019-03-14 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF29_2019-03-13 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF27_2019-03-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF26_2019-03-04 w spr. zatwierdzenia Planu rzeczowo Finansowego ZFŚS na 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF25_2019-03-01 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF23_2019-03-01 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF24_2019-03-01 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF22_2019-03-01 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF21_2019-03-01 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf

PDF20a_2019-03-01 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF20_2019-03-01 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF19_2019-02-26 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF18_2019-02-25 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf

PDF17_2019-02-25 w spr. wprowadzenia terminarza przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego Starostwa Pow. w Krapko.pdf
PDF16_2019-02-25 w spr. zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu ZFŚS.pdf

PDF11_2019-02-20 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF10_2019-02-14 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf

PDF9_2019-02-14 w spr. zmiany zarz. w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego WSK.pdf
PDF8_2019-02-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF7_2019-02-12 w spr. komisji rekrutacyjnej - podinspektor ds. administracyjnych w IM.pdf

PDF6_2019-02-12 w spr. komisji rekrutacyjnej - podinspektor ds. transportu w IM.pdf
PDF5_2019-02-12 w spr. Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF4a_2019-02-01 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF4_2019-02-01 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf

PDF3c_2019-01-31 w spr. zatwierdzenia Planów pracy na 2019 r.pdf
PDF3b_2019-01-31 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2019 r.pdf
PDF3a_2019-01-31 w spr. zatwierdzenia Planu szkoleń pracowników na 2019 r.pdf
PDF3_2019-01-25 w spr. harmonogramu szkoleń z zakresu ochrony ludnośi i OC Powiatu Krapkowickiego na 2019 r.pdf
PDF2b_2019-01-24 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF2a_2019-01-21 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF2_2019-01-20 w spr. realizacji zadań Obrony Cywilnej w Powiecie Krapkowickim w 2019 r.pdf

PDF1d_2019-01-18 w spr. planu dochodów budżet. - zadania z zakresu adm. rządowej i inne zlecone w 2019 r.pdf
PDF1c_2019-01-18 w spr. zzmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf
PDF1b_2019-01-09 w spr. planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2019 r.pdf
PDF1a_2019-01-04 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2019 r. .pdf
PDF1_2019-01-04 w spr. powołania komisji przetargowej .pdf

Wersja XML