Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego


1. Otwarcie sesji (14:04:00)

Obrady rozpoczęto 2019-06-06 o godz. 14:04:10, a zakończono o godz. 19:19:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Dawid Gembski
 5. Roman Heinz
 6. Joachim Kamrad
 7. Kinga Kaptur
 8. Sabina Kasiura
 9. Krystian Komander
 10. Maciej Lisicki
 11. Marko Markowski
 12. Krzysztof Molfa
 13. Irena Pachowicz
 14. Sławomir Rowiński
 15. Katarzyna Sonik
 16. Monika Wąsik - Kudla
 17. Dariusz Willim

       a. stwierdzenie quorum (14:04:00)

       b. przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:05:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:05:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sabina Gorzkulla

Nastąpiła zmiana quorum (14:06:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Krzysztof Molfa

rozszerzenie porządku obrad (14:09:00)

Wyniki imienne:

       c. informacja o protokole z VI sesji (14:09:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Kinga Kaptur


2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu (14:10:00)


3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (14:11:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:36:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Arnold Donitza


4. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej ANNA za 2018 rok. (14:38:00)


5. Sprawozdanie z działalności oraz efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach za 2018 rok. (15:00:00)


6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (PFRON rehabilitacja zawodowa) za 2018 rok. (15:12:00)


7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. (15:37:00)


8. Raport o stanie Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok; debata; rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (15:50:00)

Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego (17:33:00)

Wyniki imienne:


9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (17:36:00)

       a. Projekt uchwały w sprawie skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok. (17:36:00)

Nastąpiła zmiana quorum (17:47:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Szczepan Bryś

Projekt uchwały w sprawie skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok. (17:49:00)

Wyniki imienne:

       b. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2018 r. (17:50:00)

Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2018 r. (18:21:00)

Wyniki imienne:


10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (18:21:00)

Nastąpiła zmiana quorum (18:22:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Marko Markowski

Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego (18:24:00)

Wyniki imienne:


11. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (18:25:00)

       a. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 w powiecie krapkowickim”, (18:25:00)

Głosowanie nad poprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 w powiecie krapkowickim” (18:31:00)

Wyniki imienne:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 w powiecie krapkowickim”. (18:32:00)

Wyniki imienne:

       b. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice. (18:32:00)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice. (18:37:00)

Wyniki imienne:

       c. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce. (18:37:00)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce. (18:37:00)

Wyniki imienne:

       d. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce. (18:37:00)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce. (18:38:00)

Wyniki imienne:

       e. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice. (18:38:00)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice. (18:38:00)

Wyniki imienne:

       f. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Gogolin. (18:39:00)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Gogolin. (18:39:00)

Wyniki imienne:

       g. Projekt uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r. (18:39:00)

Projekt uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r. (18:43:00)

Wyniki imienne:

       h. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. (18:44:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. (18:45:00)

Wyniki imienne:

       i. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego, od dnia 1 września 2019 r. (18:48:00)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego, od dnia 1 września 2019 r. (18:48:00)

Wyniki imienne:

       j. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Dwujęzycznego w Krapkowicach. (18:49:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Dwujęzycznego w Krapkowicach. (18:49:00)

Wyniki imienne:

       k. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Krapkowicach. (18:49:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Krapkowicach. (18:50:00)

Wyniki imienne:

       l. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krapkowicach. (18:50:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krapkowicach. (18:50:00)

Wyniki imienne:

       m. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krapkowicach. (18:50:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krapkowicach. (18:51:00)

Wyniki imienne:

       n. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zdzieszowicach. (18:51:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zdzieszowicach. (18:52:00)

Wyniki imienne:

       o. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach. (18:52:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach. (18:52:00)

Wyniki imienne:

       p. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Krapkowicach. (18:52:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Krapkowicach. (18:53:00)

Wyniki imienne:

       q. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zdzieszowicach. (18:53:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zdzieszowicach. (18:54:00)

Wyniki imienne:

       r. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok. (18:54:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok. (19:06:00)

Wyniki imienne:

       s. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 (19:07:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 (19:08:00)

Wyniki imienne:

       t. Projekt uchwały w sprawie projektu pn. ,,15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki –Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich” (19:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (19:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Sławomir Rowiński

Projekt uchwały w sprawie projektu pn. ,,15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki –Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich” (19:09:00)

Wyniki imienne:

       u. Projekt uchwały w sprawie projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” (19:10:00)

Projekt uchwały w sprawie projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” (19:10:00)

Wyniki imienne:

       v. Projekt uchwały w sprawie v) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja (19:11:00)

Nastąpiła zmiana quorum (19:11:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sławomir Rowiński

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja (19:17:00)

Wyniki imienne:


12. Interpelacje oraz zapytania Radnych. (19:17:00)


13. Wolne wnioski. (19:18:00)


14. Zamknięcie obrad. (19:18:00)


Zakończono sesję (19:19:00)

Wersja XML