Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Starosty Krapkowickiego z dnia 26.06.2019 roku

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty  odszkodowania za  nabytą z mocy prawa przez Gminę Zdzieszowice nieruchomość położoną w Zdzieszowicach, przeznaczoną pod  budowę chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych 

- stanowiącą współwłasność  Arkadiusza Carzyńskiego s. Zbigniewa i Danuty, którego adresu zamieszkania nie ustalono

-  stanowiącą współwłasność Piotra Modelskiego s. Jerzego i Otylii, którego adresu zamieszkania nie ustalono

PDF8.1 obwieszczenie o wydaniu decyzji Arkadiusz Carzyński.pdf
PDF8.17 obwieszczenie o wydaniu decyzji Piotr Modelski.pdf
 

Wersja XML