Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Starosty Krapkowickiego z dnia 01.07.2019 roku

o możliwości przeglądania akt w sprawie ustalenia i wypłaty  odszkodowania za  nabytą z mocy prawa przez Gminę Zdzieszowice nieruchomość położoną w Zdzieszowicach, przeznaczoną pod  budowę chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych 

- stanowiącą dotychczas w udziale wynoszącym 1/91 części współwłasność Jarosława Jedut s. Zbigniewai Teresy, którego adresu zamieszkania nie ustalono

- stanowiącą dotychczas w udziale wynoszącym 1/91 części współwłasność Bogdana Stec s. Jana i Karoliny oraz jego żony Haliny c. Mikołaja i Marii, których adresów zamieszkania nie ustalono

- stanowiącą dotychczas w udziale wynoszącym 1/182 części współwłasność Lidii Szczepańskiej c. Ginterai Małgorzaty, której adresu zamieszkania nie ustalono

PDF2.27 obwieszczenie o możliwości przeglądania Jedut.pdf
PDF2.71 obwieszczenie o możliwości przeglądania Stec.pdf
PDF2.75 obwieszczenie o możliwości przeglądania Szczepańska.pdf
 

Wersja XML