Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Starosty Krapkowickiego z dnia 02.08.2019 r.

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty  odszkodowania za  nabytą z mocy prawa przez Gminę Zdzieszowice nieruchomość położoną w Zdzieszowicach, przeznaczoną pod  budowę chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych

- stanowiącą dotychczas współwłasność zmarłego Kazimierza Baranowskiego s. Wacława i Marii w udziale wynoszącym 1/91 części, którego spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku

- stanowiącą dotychczas współwłasność zmarłej Małgorzaty Gorbacz c. Stanisława i Zofii w udziale wynoszącym 1/182 części, której spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku

- stanowiącą dotychczas współwłasność zmarłego Piotra Gwiazdy s. Bronisława i Anastazji a i Zofii w udziale wynoszącym 1/182 części, którego spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku

- stanowiącą dotychczas współwłasność zmarłej Teresy Kępczyńskiej c. Jana i Haliny w udziale wynoszącym 1/182 części, której spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku

- stanowiącą dotychczas współwłasność zmarłego Józefa Prusak s. Bronisława i Stefanii  w udziale wynoszącym 1/182 części, której spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku

- stanowiącą dotychczas współwłasność zmarłej Barbary Ślesarew c. Józefa i Michaliny w udziale wynoszącym 1/364 części, której spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku.

PDF2.1 obwieszczenie Baranowski Kazimierz.pdf
PDF2.16 obwieszczenie Gorbacz Małgorzata.pdf
PDF2.20.2 obwieszczenie Gwiazda Piotr.pdf
PDF2.30.2 obwieszczenie Kępczyńska Teresa.pdf
PDF2.60.2 obwieszczenie Prusak Józef.pdf
PDF2.80.2 obwieszczenie Ślesarew Barbara.pdf
 

 

Wersja XML