Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 sierpnia 2019 r.

UWAGA:

Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1, 47 – 303 Krapkowice

z dopiskiem:
„Emisja obligacji 2019”

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 9 września 2019 r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, na II piętrze w Gabinecie Skarbnika Powiatu – pokój nr 217.

PDFZaproszenie do składania ofert w sprawie przeprowadzenia w 2019 roku emisji obligacji.pdf
PDFZałącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert ws. przeprowadzenia w 2019 roku emisji obligacji.pdf
PDFZałącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert ws. przeprowadzenia w 2019 roku emisji obligacji.pdf
 

Wersja XML