Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tereny na obszarze powiatu krapkowickiego zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz tereny, na których występują te ruchy

Karty osuwisk i karty terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu krapkowickiego:

PDFRejestr map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w obrębie powiatu krapkowickiego.pdf

ZIPKarty osuwisk i karty terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu krapkowickiego.zip

Zinwentaryzowane na terenie powiatu, osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi, zostały ujęte w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) prowadzonym przez Państwowy Instytut Badawczy Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

System dostępny pod adresem internetowym http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3

Wersja XML