Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne

Lp.

Nr sprawy

Data wpływu dokumentu

Nazwa Instalacji

Prowadzący instalację

Skan dokumentu

Informacja o przyjęciu zgłoszenia, bądź wniesieniu sprzeciwu

Uwagi

1.  

BS.6221.25.2019

06.11.2019

BT_22299_KRAPKOWICE

Polkomtel Infrastruktura

Sp. z o. o.

PDFskan_pomiary_22299.pdf
PDFskan_zgłoszenie_22299.pdf
PDFuzupełnienie.pdf
PDFkorekta_informacja.pdf
PDFkorekta_pomiary.pdf

informacja przyjęta

 

2.  

BS.6221.28.2019

18.12.2019

KRP2901_A

P4 Sp. z o. o.

PDFDOC231219-23122019114604.pdf

---

Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji

3.  

BS.6221.1.2020

01.04.2020

5011 GÓRAŻDŻE

Orange Polska S.A.

 PDFinformacja BS.6221.1.2020.pdf
PDFpomiary BS.6221.1.2020.pdf

   

4.  

BS.6221.2.2020

01.04.2020

2463 Jasiona

Orange Polska S. A.

PDFinformacja BS.6221.2.2020.pdf
PDFpomiary BS.6221.2.2020.pdf

   

5.  

BS.6221.3.2020

01.04.2020

53220 (37220N!) KOP_GOGOLIN_STRZEBNIOW

Orange Polska S. A.

PDFinformacja BS.6221.3.2020.pdf
PDFpomiary BS.6221.3.2020.pdf

PDFBS.6221.3.2020_korekta.pdf

   

6.

 BS.6221.4.2020

 06.04.2020

 KRP6001_A

P4 Sp. z o. o.

PDFinformacja BS.6221.4.2020.pdf
PDFpomiary BS.6221.4.2020.pdf

   

7.

 BS.6221.5.2020

 10.04.2020

53189 STRZELECZKI T409

T-Mobile Polska S. A.

PDFBS.6221.5.2020_informacja.pdf

PDFBS.6221.5.2020_korekta_inf.pdf

PDFBS.6221.5.2020_pismo_uzupełnienie.pdf
PDFBS.6221.5.2020_pomiary.pdf

   

8.

BS.6221.6.2020

23.04.2020

56047 GOGOLIN (37597 KOP_GOGOLIN_MALINSKA)

T-Mobile Polska S. A.

PDFBS.6221.6.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.6.2020_pomiary.pdf

   

9.

BS.6221.7.2020

23.04.2020

5998 KRAPKOWICE OTMĘT C3 (37211N! KOP_KRAPKOWICE_OTMET)

Orange Polska  S. A.

PDFBS.6221.7.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.7.2020_pomiary.pdf

   

10.

BS.6221.8.2020

23.04.2020

5950 WALCE (37111 _KOP_WALCE_DOBIESZOWICE)

Orange Polska S. A.

PDFBS.6221.8.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.8.2020_pomiary.pdf

   

11.

BS.6221.9.2020

24.04.2020

KRP5002_A

P4 Sp. z o. o.

PDFBS.6221.9.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.9.2020_pomiary.pdf

   

12.

BS.6221.12.2021

BS.6221.10.2020

28.09.2021

29.04.2020

55518 KRAPKOWICE (37518 KOP_KRAPKOWICPRZEMYSL)

T-Mobile Polska S. A.

PDFzmiana BS.6221.12.2021 informacja.pdf

PDFzmiana BS.6221.12.2021 pomiary.pdf

PDFBS.6221.10.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.10.2020_pismo_uzupełnienie.pdf
PDFBS.6221.10.2020_pomiary.pdf

Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej  

13.

BS.6221.11.2020

04.05.2020

5158 CHORULA (37193_ KOP_GOGOLIN_CHORULA)

Orange Polska S. A.

PDFBS.6221.11.2020_informacja.pdf

   

14.

BS.6221.12.2020

04.05.2020

Główna Stacja Zasilająca (GZS) GORWAP

Zakłady Wapiennicze Lhoist S. A.

PDFBS.6221.12.2020_zgłoszenie.pdf PDFBS.6221.12.2020_pomiary.pdf

Zgłoszenie przyjęte w dniu 3 czerwca  2020 r. i zarejestrowane pod nr 1/2020

 

15.

BS.6221.14.2020

15.05.2020

(37161N!) GOGOLIN (KOP_GOGOLIN_STRZELECKA)

Orange Polska S. A.

PDFBS.6221.14.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.14.2020_pomiary.pdf

   

16.

BS.6221.15.2020

20.05.2020

KRP2501_A

P4 Sp. z o. o.

PDFBS6221.15.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.15.2020_pomiary.pdf

   

17.

BS.6221.16.2020

15.06.2020

5011 KRAPKOWICE (37128N! KOP_KRAPKOWICE_OPOLSKA)

Orange Polska S. A.

PDFBS.6221.16.2020_informacja.pdf

   

18.

BS.6221.18.2020

20.07.2020

KRP7003_E

P4 Sp. z o. o.

PDFBS.6221.18.2020_zgłoszenie.pdf
PDFBS.6221.18.2020_pomiary.pdf

Zgłoszenie przyjęte w dniu 3 sierpnia   2020 r. i zarejestrowane pod nr 2/2020

 

19.

BS.6221.19.2020

BS.6221.13.2021

29.07.2020

19.11.2021

BT_22235_ZDZIESZOWICE

Polkomtel Infrastruktura   Sp. z o. o.

Towerlink Poland            Sp. z o. o.

PDFBS.6233.19.2020_informacja.pdf
PDFBS.6233.19.2020_pomiary.pdf

PDFBS.6221.19.2020_informacja_poprawiona.pdf

PDFBS.6221.13.2021_informacja.pdf
PDFBS.6221.13.2021_pomiary.pdf

   

20.

BS.6221.20.2020

24.08.2020

KRP7002_A

P4 Sp. z o.o.

PDFBS.6221.20.2020_pomiary.pdf
PDFBS.6221.20.2020_informacja.pdf

   

21.

BS.6221.25.2020

03.11.2020

37778 (37778N!) KRAPKOWICE_OPOLSKA (KOP_KRAPKOWIC_OPOLSKAII)

Orange Polska S. A.

PDFBS.6221.25.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.25.2020_pomiary.pdf

   

22.

BS.6221.26.2020

05.11.2020

KRP7003E

P4 Sp. z o. o.

PDFBS.6221.26.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.26.2020_pomiary.pdf

zgłoszenie anulowane

 

23.

BS.6221.27.2020

04.12.2020

37778 (37778N!) KRAPKOWICE_OPOLSKA (KOP_KRAPKOWIC_OPOLSKAII)

Orange Polska S. A.

PDFBS.6221.27.2020_zgłoszenie.pdf
PDFBS.6221.27.2020_pomiary.pdf

PDFBS.6221.27.2020_uzupełnienie.pdf

Zgłoszenie przyjęte w dniu 23 grudnia 2020 r. i zarejestrowane pod nr 3/2020

 

24.

BS.6221.1.2021

05.01.2021

KRP7005_A

P4 Sp. z o. o.

PDFBS.6221.1.2021_zgłoszenie.pdf
PDFBS.6221.1.2021_pomiary.pdf

PDFBS.6221.1.2021_zaświadczenie.pdf

Zgłoszenie przyjęte w dniu 14 stycznia 2021 r. i zarejestrowane pod nr 1/2021

 

25.

BS.6221.2.2021

21.01.2021

KRP2501_A

P4 Sp. z o. o.

PDFBS.6221.2.2021_informacja.pdf
PDFBS.6221.2.2021_pomiary.pdf

   

26.

BS.6221.3.2021

03.03.2021

KRP7003E

P4 Sp. z o. o.

PDFBS.6221.3.2021_informacja.pdf
PDFBS.6221.3.2021_pomiary.pdf

   

27.

BS.6221.4.2021

11.03.2021

37708 (37708N!) KOP_ZDZIESZOW_KOZIELSKA

Orange Polska S. A.

PDFBS.6221.4.2021_pomiary.pdf
PDFBS.6221.4.2021_zgłoszenie.pdf

sprawa pozostawiona bez rozpoznania

 

28.

BS.6221.5.2021

16.04.2021

37708 (37708N!) KOP_ZDZIESZOW_KOZIELSKA

Orange Polska S. A.

PDFBS.6221.5.2021 zgłoszenie.pdf
PDFBS.6221.5.2021 pomiary.pdf

   

29.

BS.6221.6.2021

14.05.2021

 OM Zdzieszowice

Emitel S. A.

PDFBS.6221.6.2021_zgłoszenie.pdf
PDFBS.6221.6.2021_pomiary.pdf

   

30.

BS.6221.7.2021

02.06.2021

BT22777 GÓRAŻDŻE

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o.

PDFzmiana BS.6221.7.2021_informacja.pdf

PDFzmiana BS.6221.7.2021_pomiary.pdf

PDFBS.6221.7.2021_informacja.pdf
PDFBS.6221.7.2021_pomiary.pdf

aneks do sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych, oraz zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej

 

31.

BS.6221.8.2021

07.06.2021

BT22857 KAMIEŃ ŚLĄSKI

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o.

PDFzmiana BS.6221.8.2021 _pomiary.pdf

PDFzmiana BS.6221.8.2021_informacja.pdf

PDFBS.6221.8.2021_informacja.pdf
PDFBS.6221.8.2021_pomiary.pdf

aneks do sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych, oraz zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej

 

32.

BS.6221.9.2021

29.06.2021

KRP5002_A

P4 Sp. z o. o.

PDFBS.6221.9.2021_informacja.pdf
PDFBS.6221.9.2021_pomiary.pdf

   

33.

BS.6221.10.2021

10.08.2021

KRP6001_A

P4 Sp. z o. o.

PDFBS.6221.10.2021_informacja.pdf
PDFBS.6221.10.2021_pomiary.pdf

   

34.

BS.6221.11.2021

16.08.2021

37708 (37708N!) KOP_ZDZIESZOW_KOZIELSKA

Orange Polska S. A.

PDFBS.6221.11.2021_informacja.pdf
PDFBS.6221.11.2021_pomiary.pdf

   

35.

BS.6221.14.2021 01.12.2021 37620 (37620N!) ZDZIESZOWICE_POKOJU (KOP_ZDZIESZOW_MYSLIWCA) Orange Polska S. A.

PDF37620 -Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.pdf

PDF37620 FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA-sig.pdf

PDFBS.6221.14.2021_uzupełnienie.pdf

   
36. BS.6221.15.2021 30.11.2021 KRP2004_E P4 Sp. z o. o. PDFBS.6221.15.2021_informacja.pdf
PDFBS.6221.15.2021_pomiary.pdf
   
37. BS.6221.16.2021 14.12.2021 BT20056 KRAPKOWICE OTMĘT Towerlink Poland        Sp. z o. o.

PDFBS.6221.16.2021_informacja.pdf PDFBS.6221.16.2021_pomiary.pdf

   
38. BS.6221.1.2022 20.01.2022 KRP7002_A P4 Sp. z o. o. PDFBS.6221.1.2022_informacja.pdf
PDFBS.6221.1.2022_informacja.pdf
   
39. BS.6221.2.2022 21.01.2022 stacja bazowa GPZ Krapkowice TAURON Dystrybucja S. A. PDFBS.6221.2.2022_zgłoszenie.pdf
PDFBS.6221.2.2022_pomiary.pdf
   
40. BS.6221.3.2022 10.02.2022 BT22778 GOGOLIN Towerlink Poland             Sp. z o. o. PDFBS.6221.3.2022_informacja.pdf
PDFBS.6221.3.2022_pomiary.pdf
   
41. BS.6221.4.2022 09.03.2022 5998 KRAPKOWICE OTMĘT C3 (37211N! KOP_KRAPKOWICE_OTMET) Orange Polska S. A. PDFBS.6221.4.2022_informacja.pdf
PDFBS.6221.4.2022_pomiary.pdf
   
42. BS.6221.6.2022 05.04.2022 37476 (37476N!) BT ZDZIESZOWICE POWSTANCOW SLASKICH 1 (KOP_ZDZIESZOW_ POWSTANCOWSL1) Orange Polska S. A. PDFBS.6221.5.2022_zakonczenie.pdf
 
   
43.              
44.              

 

Wersja XML