Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia z 2020 r.

PDF85_2020-08-05 w spr. sporzadzenia i podania do wiadomości wykazu nieruchomości SP.pdf

PDF84_2020-08-03 w spr. skrócenia czasu pracy pracowników starostwa w dniu 6.8.2020.pdf
PDF83_2020-07-31 w spr. zmiany zarządzenia w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF81_2020-07-27 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf

PDF79_2020-07-24 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF78_2020-07-17 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF77_2020-07-13 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF76_2020-07-09 w pr. wprowadzenia dyżurów w związku z wprowadzeniem BRAVO CRP.pdf

PDF75_2020-07-07 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf

PDF72_2020-06-30 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF71_2020-06-29 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF70_2020-06-26 w spr. wprowadzenia dyżurów w związku z wprowadzeniem BRAVO CRP.pdf

PDF69b_2020-06-25 w spr. zmiany planu finansowego.pdf

PDF69a_2020-06-24 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie całego powiatu.pdf
PDF69_2020-06-22 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF68_2020-06-21 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie całego powiatu.pdf

PDF66_2020-06-15 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF65_2020-06-10 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF64_2020-06-09 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF63_2020-06-09 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF62_2020-06-05 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF61_2020-06-04 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF60_2020-05-28 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF59_2020-05-25 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF58_2020-05-22 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF56_2020-05-08 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF55_2020-05-08 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF54_2020-04-29 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF53_2020-04-29 w spr. projektu planu ZFŚS na 2020 rok.pdf
PDF52_2020-04-21 w spr. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2020.pdf
PDF51_2020-04-21 w spr. zmiany planu finasowego.pdf
PDF50_2020-04-14 w spr. zmiany planu finasowego.pdf

PDF49_2020-04-06 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau VULCAN.pdf
PDF48_2020-04-06 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatwego w Krapkowicach.pdf
PDF47_2020-04-06 w spr. utraty mocy zarządzeń w spr. procedur.pdf
PDF46_2020-03-31 w spr. zasad bezpieczeństwa pracy.pdf

PDF45_2020-03-25 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf
PDF44_2020-03-25 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatwego w Krapkowicach.pdf
PDF42_2020-03-23 w spr. zarz. w spr. powołania,organizacji i funkc.PCZK.pdf
PDF43_2020-03-25 w spr. godzin urzędowania Starostwa Powiatowego od dnia 30 marca br..pdf
PDF41_2020-03-23 w spr. realizacji procedury udzielenia pomoc. os. wymag. wsparcia podczas obowią. kwaranntannie.pdf
PDF40_2020-03-23 w spr. realizacji procedury udzielenia pomocy polakom powr. do kraju oraz cudzoziemcom, których nie obowią. zakaz wjazdu do Rzeczpospo.Polskiej, zostali objęci kwarantanna..pdf
PDF39_2020-03-23 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF38_2020-03-19 w spr. zmiany planu finansowego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF37_2020-03-19 w spr. pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF36_2020-03-16 w spr. zatwierdzenia Planów pracy na 2020 rok.pdf
PDF35_2020-03-16 w spr. zwolnienia pracowników Starostwa Pow. w Krap. od świadczenia pracy.pdf
PDF34_2020-03-16 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDF33_2020-03-16 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2020 rok.pdf
PDF32_2020-03-18 w spr. powołania i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf
PDF30b_2020-03-15 w spr. zmiany powołania formacji obrony cywilnej.pdf
PDF31_2020-03-16 w spr. wprow. zasad pracy zdalnej w ramah dzia,lan prewen. w zwiazku z zagroze. koronawirusem.pdf
PDF30a_2020-03-13 w spr.tymczasowego zawieszenia działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krapkowickiego.pdf
PDF30_2020-03-12 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF29_2020-03-12 w spr. powołania formacji obrony cywilnej.pdf
PDF28_2020-03-12 w spr. instrukcji postepowania kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczen.pdf
PDF26a_2020-03-11 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF27_2020-03-12 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego — kopia.pdf
PDF26_2020-03-11 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF25a_2020-03-10 w spr. wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dydakt. w szkołach do których orgn. prowadz. jest Powiat Krapkowicki.pdf
PDF25_2020-03-06 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF24_2020-03-05 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF23_2020_03-04 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF22_2020-03-03 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF21-2020-02-28 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2020 r. .pdf
PDF20_2020-02-28 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF19_2020-02-28 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF18_OC_2020-02-25 w spr. zm. zarz. w spr. Planu ewakuacji III stopnia .pdf
PDF17_2020-02-25 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDF16_2020-02-20 w spr. zm. zarz. w spr. powołania PZdsOoN w Krapkowicach.pdf
PDF15a_2020-02-13 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF15_2020-02-13 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF14_2020-01-13 w spr. Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych.pdf
PDF12_2020-01-31 w spr. zmiany planu finansowego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF13_2020-01-31 w spr. zmianu planu finansowego.pdf
PDF10_2020-01-31 w spr. planu finansowego Starostwa Powiatwego w Krapkowicach.pdf
PDF9_2020-03-31 w spr. zatwierdzenia planu szkoleń na 2020 rok.pdf
PDF8_2020-01-21 w spr. ustalenia kosztu pobytu mieszkańca w DPS Anna w Krapkowicach w 2020 r.pdf
PDF6_2020-01-17 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf

PDF5_2020-01-17 w spr. ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf

PDF4_2020-01-13 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf
PDF3_2020-01-07 w spr. harmonogramu szkoleń z ochrony ludnoci i OC na 2020 rok.pdf

Wersja XML