Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia z 2020 r.

PDF192_2021-12-31 w spr. zmiany zarz w spr. zakładowego planu kont dla PCPR w Krapkoiwcach.pdf
PDF191_2020-12-31 w spr. dofinansowania zakupu okularów.pdf

PDF190_2020-12-31 w spr. powołania komisji inwentaryzacyjnej.pdf
PDF188_2020-12-31 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych w 2020 r.pdf
PDF189_2020-12-31 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 r.pdf
PDF187_2020-12-29 w spr. Planu Rzeczowo - Finansowego ZFŚS na 2020 r.pdf

PDF186a_2020-12-28 w spr. zmiany planu dochodów zadań zleconych i z administr. rządowej w 2021 r.pdf
PDF186 2020-12-28 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf

PDF185 2020-12-28 w spr. plani finansowego Starostwa Powiatowego na 2021 r.pdf

PDF184a 2020-12-28 w spr. zmiany planu dochodów budżetowych związ. z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych w 2020 r..pdf
PDF184_2020-12-28 w spr. wyznaczenia dni wolnych za 1 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r.pdf

PDF183 2020-12-23 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf

PDF182_2020-12-18 w spr. tymczasowego zawieszenia działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krapkowickiego.pdf
PDF181 2020-12-18 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf

PDF180_2020-12-18 w spr. wprowadzenia Powiatowego Planu zarzadzania Kryzysowego.pdf
PDF179_2020-12-18 w spr. powołania komisji przetargowej - kurs prawa jazdy kat B.pdf
PDF178 2020-12-17 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf
PDF176 2020-12-15 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf
PDF177 2020-12-16 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf

PDF175_2020-12-14 w spr. wyłaczenia z pracy zdalnej pracowników starostwa.pdf
PDF173_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZS Zdzieszowice.pdf
PDF172_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZSZ.pdf

PDF171_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZSS.pdf
PDF170_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - PPP.pdf

PDF169_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - PCPR.pdf
PDF168_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZS Krapkowice.pdf
PDF167_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - DPS.pdf

PDF165_2020-12-08 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF164_2020-12-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor w IMD.pdf
PDF163_2020-12-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor w IM.pdf

PDF162_2020-12-04 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF161_2020-12-01 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF160_2020-12-01 w spr. wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa.pdf

PDF159_2020-12-01 w spr. wyłaczenia pracownikow Starostwa z pracy zdalnej.pdf
PDF158_2020-12-01 w spr. obowiązku zakrywania ust i nosa w Starostwie.pdf

PDF157_2020-11-30 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf

PDF156_2020-11-30 w spr. uchylenia zarzadzenia Szefa OC Powiatu Krapkowickiego nr 29 i 30b-2020.pdf
PDF155_2020-11-30 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF154_2020-11-26 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf

PDF153_2020-11-26 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF152a_2020-11-25 w spr. opracoania POFPK.pdf

PDF152_2020-11-24 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf

PDF151_2020-11-19 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf

PDF150a_2020-11-18_ w spr. zmiany planu rzeczowo finansowego ZFŚS na 2020 r. .pdf
PDF150_2020-11-18 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF149_2020-11-16 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf

PDF148_2020-11-16 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i funkcjonowania PZZK.pdf
PDF147_2020-11-13 w spr. zmiany zarz. nr 141-2020.pdf
PDF146_2020-11-13 w spr. zmiany zarz. nr 140-2020.pdf

PDF145_2020-11-12 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF144a_2020-11-09 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf

PDF144_2020-11-09 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF143_2020-11-09 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf

PDF141_2020-11-09 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi powiatowej 1832 O.pdf
PDF140_2020-11-09 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi powiatowej 1465 O.pdf
PDF140_2020-11-05 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf

PDF139_2020-11-03 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF138_2020-11-03 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF137_2020-11-02 w spr. zmiany godzin urządowania starostwa.pdf
PDF136_2020-10-28 w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg.pdf

PDF135_2020-10-22 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF134_2020-10-10 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF133_2020-10-22 w spr. odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin powiatu krapkoiwckiego..pdf

PDF132_2020-10-21 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF132a_2020-10-21 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf

PDF131_2020-10-16 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf

PDF130_2020-10-16 w spr. zmiany Regulaminu Pracy.pdf
PDF129_2020-10-14 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.pdf
PDF126_2020-10-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF125_2020-10-08 w spr. kontroli AKTYWNY SAMORZĄD.pdf

PDF124_2020-10-06 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF122_2020-10-01 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf

PDF127_2020-10-09 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF128_2020-10-13 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF123_2020-10-06 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF121_2020-09-30 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf

PDF120_2020-09-30 w spr. zmian osob odp. za wykonanie pl. fin. w 2020 r.pdf

PDF116_2020-09-25 w spr. zm. zarz. w spr. zadań wydziałów i poz. komórek org .pdf
PDF118a_2020-09-28 w spr. uchylenia Zarządzenia nr AO.120.89.2020.pdf
PDF118_2020-09-25 w spr. regulaminu org.na czas zewn. zagrożenia bezp. państwa.pdf
PDF117_2020-09-25 w spr. powołania Punktu Kontaktowego HNS.pdf

PDF115a_2020-09-25 w spr. POFP w warunkach zewn. zagroż. bezpieczeństwa państwa.pdf

PDF115_2020-09-25 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia I ustnego przetargu.pdf
PDF114_2020-09-25 w spr. ogłoszenia I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kr-cach.pdf
PDF113_2020-09-24 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF111_2020-09-22 w spr. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego na 2020.pdf
PDF110_2020-09-18 w spr. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego na 2020.pdf
PDF108_2020-09-11 w spr. szczegółowych zasad gospodarki i wydawania dzienników budowy .pdf
PDF109_2020-09-15 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 rok .pdf
PDF107a_2020-09-11 w spr. maksymalnej wysokości nagrody dla nauczycieli ma 2020.pdf
PDF107_2020-09-11 w spr. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego na 2020.pdf

PDF174 2020-12-10 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf
PDF166 2020-12-09 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf
PDF102_2020-09-08 w spr. powołania komisji ds. niszczenia i kasacji druków ścisłego zarachowania.pdf
PDF101_2020-09-08 w spr. zasad gospodarki, ewidencji i przechowywania czeków, dowodów wpłat oraz arkuszy.pdf
PDF100_2020-09-08 w spr. uchylenia zarządzenia w spr. powołania komisji stałej.pdf
PDF99_2020-09-08 w spr. polityki rachunkowości.pdf
PDF97_2020-09-03 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 rok .pdf
PDF106_2020-09-08 w spr. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego w 2020.pdf
PDF96_2020-09-01 w spr. zm. zarz. 11.2020 w spr. ustalenia osób odp. za wyk. planu fin. w 2020.pdf

PDF95b_2020-08-31 w spr. godzin urzędowania od 1.9.2020.pdf
PDF95_2020-08-27 w spr. zm. zarz. 95.2010 w spr. powołania PZdsOoN.pdf
PDF95a_2020-08-31 w spr. zm. zarz. 11.2020 w spr. ustalenia osób odp. za wyk. planu fin. w 2020.pdf
PDF94a_2020-08-27 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 rok .pdf
PDF93_2020-08-20 w spr. wyznaczenia koordynatora d.s.dostępnośći.pdf
PDF94_2020-08-27 w sp. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego na 2020.pdf
PDF88_2020-08-13 w spr. ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów i poz. komórek org.pdf
PDF92_2020-08-20 w spr. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego na 2020.pdf
PDF87a_2020-08-07 w spr.powołania komisji rekrutacyjnej.pdf

PDF90_2020-08-13 w spr. kontroli problemowej na obszarze działania Szefa OC Gminy Strzeleczki.pdf
PDF91_2020-08-13 w spr. zmiany planu finsowego na 2020 r.pdf
PDF89_2020-08-13 w spr. kontroli problemowej na obszarze działania Szefa OC Gminy Krapkowice.pdf
PDF87_2020-08-07 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF86_2020-08-06 w spr. zm. zarz. w spr. dostepu do programu KiP.pdf
PDF85_2020-08-05 w spr. sporzadzenia i podania do wiadomości wykazu nieruchomości SP.pdf

PDF84a_2020-08-04 w spr.zm. zarz.10.2020 w sprawie planu finansowego na 2020.pdf
PDF84_2020-08-03 w spr. skrócenia czasu pracy pracowników starostwa w dniu 6.8.2020.pdf
PDF83_2020-07-31 w spr. zmiany zarządzenia w spr. powołania komisji przetargowej.pdf

PDF82_2020-07-28 w spr. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego na 2020.pdf
PDF81_2020-07-27 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf

PDF80_2020-07-24 w spr. zm. wykazu osób odp. za wykonanie planu finans. w 2020.pdf
PDF79_2020-07-24 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF78_2020-07-17 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF77_2020-07-13 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF76_2020-07-09 w pr. wprowadzenia dyżurów w związku z wprowadzeniem BRAVO CRP.pdf

PDF75_2020-07-07 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf

PDF73_2020-07-01 w spr. zm. zarz. 11.2020 w spr.ustalenia osób odpowiedzialnych za wyk.planu fin. w 2020.pdf
PDF72_2020-06-30 w spr. zmiany planu finansowego.pdf

PDF78a_2020-07-23 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF71_2020-06-29 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF70_2020-06-26 w spr. wprowadzenia dyżurów w związku z wprowadzeniem BRAVO CRP.pdf

PDF69b_2020-06-25 w spr. zmiany planu finansowego.pdf

PDF69a_2020-06-24 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie całego powiatu.pdf
PDF69_2020-06-22 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF68_2020-06-21 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie całego powiatu.pdf

PDF74_2020-07-07 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF66_2020-06-15 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF65_2020-06-10 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF64_2020-06-09 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF63_2020-06-09 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF62_2020-06-05 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF61_2020-06-04 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF60_2020-05-28 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF59_2020-05-25 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF58_2020-05-22 w spr. zmiany planu finansowego.pdf

PDF67_2020-06-19 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.121.2012.pdf
PDF57_2020-05-12 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf
PDF56_2020-05-08 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF55_2020-05-08 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF54_2020-04-29 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF53_2020-04-29 w spr. projektu planu ZFŚS na 2020 rok.pdf
PDF52_2020-04-21 w spr. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2020.pdf
PDF51_2020-04-21 w spr. zmiany planu finasowego.pdf
PDF50_2020-04-14 w spr. zmiany planu finasowego.pdf

PDF49_2020-04-06 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau VULCAN.pdf
PDF48_2020-04-06 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatwego w Krapkowicach.pdf
PDF47_2020-04-06 w spr. utraty mocy zarządzeń w spr. procedur.pdf
PDF46_2020-03-31 w spr. zasad bezpieczeństwa pracy.pdf

PDF45a 2020-03-30 w spr. zmiany planu dochodów związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach zadań z zakresu administracji rzadowej oraz inych zadań zleconych w 2020 r..pdf
PDF45_2020-03-25 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf
PDF44_2020-03-25 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatwego w Krapkowicach.pdf
PDF42_2020-03-23 w spr. zarz. w spr. powołania,organizacji i funkc.PCZK.pdf
PDF43_2020-03-25 w spr. godzin urzędowania Starostwa Powiatowego od dnia 30 marca br..pdf
PDF41_2020-03-23 w spr. realizacji procedury udzielenia pomoc. os. wymag. wsparcia podczas obowią. kwaranntannie.pdf
PDF40_2020-03-23 w spr. realizacji procedury udzielenia pomocy polakom powr. do kraju oraz cudzoziemcom, których nie obowią. zakaz wjazdu do Rzeczpospo.Polskiej, zostali objęci kwarantanna..pdf
PDF39_2020-03-23 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF38_2020-03-19 w spr. zmiany planu finansowego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF37_2020-03-19 w spr. pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF36_2020-03-16 w spr. zatwierdzenia Planów pracy na 2020 rok.pdf
PDF35_2020-03-16 w spr. zwolnienia pracowników Starostwa Pow. w Krap. od świadczenia pracy.pdf
PDF34_2020-03-16 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDF33_2020-03-16 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2020 rok.pdf
PDF32_2020-03-18 w spr. powołania i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf
PDF30b_2020-03-15 w spr. zmiany powołania formacji obrony cywilnej.pdf
PDF31_2020-03-16 w spr. wprow. zasad pracy zdalnej w ramah dzia,lan prewen. w zwiazku z zagroze. koronawirusem.pdf
PDF30a_2020-03-13 w spr.tymczasowego zawieszenia działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krapkowickiego.pdf
PDF30_2020-03-12 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF29_2020-03-12 w spr. powołania formacji obrony cywilnej.pdf
PDF28_2020-03-12 w spr. instrukcji postepowania kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczen.pdf
PDF26a_2020-03-11 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF27_2020-03-12 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego — kopia.pdf
PDF26_2020-03-11 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF25a_2020-03-10 w spr. wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dydakt. w szkołach do których orgn. prowadz. jest Powiat Krapkowicki.pdf
PDF25_2020-03-06 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF24_2020-03-05 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF23_2020_03-04 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF22_2020-03-03 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF21-2020-02-28 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2020 r. .pdf
PDF20_2020-02-28 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF19_2020-02-28 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF18_OC_2020-02-25 w spr. zm. zarz. w spr. Planu ewakuacji III stopnia .pdf
PDF17_2020-02-25 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDF16_2020-02-20 w spr. zm. zarz. w spr. powołania PZdsOoN w Krapkowicach.pdf
PDF15a_2020-02-13 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF15_2020-02-13 w spr. zmiany planu finansowego.pdf
PDF14_2020-01-13 w spr. Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych.pdf
PDF12_2020-01-31 w spr. zmiany planu finansowego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF13_2020-01-31 w spr. zmianu planu finansowego.pdf

PDF11_2020-01-31 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2020.pdf
PDF10_2020-01-31 w spr. planu finansowego Starostwa Powiatwego w Krapkowicach.pdf
PDF9_2020-03-31 w spr. zatwierdzenia planu szkoleń na 2020 rok.pdf
PDF8_2020-01-21 w spr. ustalenia kosztu pobytu mieszkańca w DPS Anna w Krapkowicach w 2020 r.pdf
PDF6_2020-01-17 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf

PDF5_2020-01-17 w spr. ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf

PDF4_2020-01-13 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf
PDF3_2020-01-07 w spr. harmonogramu szkoleń z ochrony ludnoci i OC na 2020 rok.pdf

Wersja XML