Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wszczęcie postępowania w sprawie odszkodowania

za nieruchomość nabytą przez Gminę Zdzieszowice na realizację inwestycji "Budowa drogi na działce 1727/1 w Zdzieszowicach - odnoga ul. Za Odrą", oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1728/2 o powierzchni 0,0603 ha z mapy 12, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Kędzierzynie- Koźlu prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00034260/8 stanowiącą dotychczas własność Pani Agathe Wollnitza, której adresu zamieszkania nie ustalono.

PDF2 wszczęcie postępowania odszkodowanie dz. 1728.2 Zdzieszowice.pdf
 

Wersja XML