Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Debata nad raportem o stanie Powiatu Krapkowickiego za 2019 rok

Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Krapkowickiego za 2019 rok.

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 30a ust. 1ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

DOCXDebata nad Raportem o Stanie Powiatu Krapkowickiego za 2019 rok.docx
 

W debacie nad raportem o stanie powiatu głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu.

Osoba, która chciałaby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu:

DOCXLISTA OSÓB POPIERAJACYCH.docx
DOCPISMO PRZEWODNIE.doc

PDFRaport o stanie Powiatu Krapkowickiego za rok 2019 (v4).pdf
 

Wersja XML