Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory druków

DOCWniosek o zaświadczenie stowarzyszenia zwykłe.doc
DOClista obecnosci.doc
DOCpowolanie jednostki terenowej zgloszenie.doc
DOCwniosek o wpis do ewidencji stowarzyszenia zwyklego.doc
DOCXwniosek o wpis klubu do ewidencji.docx
DOCXwniosek o wydanie zaswiadczenia.docx
DOCXwniosek o wykreslenie klubu.docx
DOCXwzor listy zalozycieli.docx
DOCwzor protokolu likwidacja.doc
DOCwzor uchwaly o liwkwidacji.doc
DOCXzawiadomienie o likwidacji.docx
DOCXzgloszenie zmian w ewidencji.docx

Wersja XML