Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory druków

DOCLista obecności.doc
DOCWniosek o wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego.doc
DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia.docx
DOCXWniosek o wykreślenie Klubu.docx
DOCWzór protokołu likwidacja.doc
DOCWzór uchwały o liwkwidacji.doc
DOCXZawiadomienie o likwidacji.docx
DOCXZgłoszenie zmian w ewidencji.docx
DOCXWzór listy założycieli.docx
DOCPowołanie jednostki terenowej - zgłoszenie.doc
DOCXWniosek o wpis klubu do ewidencji.docx

Wersja XML