Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021

Starosta Krapkowicki, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Uchwałą Nr XVII/150/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 października 2020 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektów uchwał prawa miejscowego – uchwał Rady Powiatu Krapkowickiego.

 Przedmiotem Konsultacji są:

·        Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021.

·        Projekt Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Konsultacje odbędą się drogą elektroniczną. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektami, do przedstawienia swoich opinii, wniosków, uwag i propozycji i przesłanie ich na adres e-mail: do godz. 15.30 do dnia 6 listopada 2020 r.

 

DOCProjekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi 2021.doc
DOCRoczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021.doc
DOCProjekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.doc
DOCProjekt - Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej..doc
PDFSprawozdanie z konsultacji-10122020150932.pdf
 

Wersja XML