Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała budżetowa na rok 2021

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej 2021.pdf
PDFOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej.pdf
PDFOpinia RIO o projekcie wpf 2021-2033.pdf
PDFUchwała w sprawie przedłożenia RIO i RPK projektu uchwały budżetowej na rok 2021.pdf
PDFUchwała w sprawie przedłożenia RIO i RPK projektu wpf na lata 2021-2033.pdf
PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2021 r..pdf
PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Krapkowickiego.pdf
 

Wersja XML