Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2021 – 2023

Starosta Krapkowicki

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych

w sprawie projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2021-2023”.

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2021-2023”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach, które rozpoczynają się 27 stycznia 2021 r. i kończą 3 lutego 2021 r. Prosimy o zapoznania się z ww. projektem i  przesyłanie swoich propozycji, uwag i opinii w formie pisemnej pocztą, drogą elektroniczną lub w BOK Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach telefonicznie pod numerem telefonu 77 44 66 030 lub osobiście przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach (budynek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach) w pok.204, II piętro. Adres email .

PDFPowiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.pdf
 

Wersja XML