Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia z 2021 r.

PDF200 2021-12-31 w spr. zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF199 2021-12-31 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF198 2021-12-31 w spr. zmiany zarz. w spr. zatwierdzenia Projektu Planu Rzeczowo Finansowego ZFŚS na 2021 r. w Starostwie Powitaowym w Krapkowicach.pdf
PDF197 2021-12-28 w spr. powołania komisji inwentaryzacyjnej.pdf
PDF195 2021-12-28 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach za rok 2021.pdf
PDF191 2021-12-28 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF192 2021-12-28 w spr. wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF190 2021-12-28 w spr. zmiany planu finansowgo Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF189 2021-12-27 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF188a 2021-12-22 w spr. projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf
PDF188 2021-12-22 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF187 2021-12-20 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2021 r..pdf
PDF185 2021-12-17 w spr. zmianie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF186 2021-12-20 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF184 2021-12-14 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF183 2021-12-14 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF180 2021-12-10 w spr. zmiany zarz. w spr. powowłania PZdsOoN w Krapkowicach.pdf
PDF179 2021-12-10 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF178 2021-12-09 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF177 2021-12-09 w spr. zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF177a 2021-12-09 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF176 2021-12-09 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF175 2021-12-08 w spr. wyznaczenia dni wolnych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w zamian za przypadające w 2022 r. w sobotę święto 1 stycznia.pdf
PDF174 2021-12-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF172 2021-12-07 w spr. powołania komisji do potwierdzenia dokonania zniszczenia dokumantacji niearchiwalnej wytworzonej i zgromadzonej w Wydziale IM.pdf
PDF173 2021-12-07 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF171 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w DPS ANNA w Krapkowicach.pdf
PDF170 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.pdf
PDF169 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDF168 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia intwentaryzacji w ZSS im. J.Tuwina w Krapkowicach.pdf
PDF167 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach.pdf
PDF166 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia inwentsryzacji w PCPR w Krapkowicach.pdf
PDF165 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach.pdf
PDF164 2021-12-06 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicahc na 2021 r..pdf
PDF163 2021-12-03 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF162 2021-12-03 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF161 2021-12-02 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF159a 2021-11-29 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF160 2021-11-30 w spr. powołania komisji do potwierdzenia dokonania zniszczenia dokumentacji niearchwilanej PZds.OoN w Krapkowicach.pdf
PDF159 2021-11-29 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF158 2021-11-29 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF157 2021-11-24 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF156 2021-11-24 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF155 2021-11-23 w spr. zmiany rozkładu czasu pracy w miesiącu grudniu 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF153 2021-11-19 w spr. zmiany planu finansowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF154 2021-11-22 w spr. zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF151 2021-11-15 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF152 2021-11-16 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDF150 2021-11-15 w spr. powłania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF149 2021-11-15w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF148 2021-11-10 w spr. powłania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF147 2021-11-10 w spr. Projektu Planu Rzeczowo Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf
PDF146 2021-11-09 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF142 2021-11-08 w spr. wprowadzenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.pdf
PDF145 2021-11-09 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF141 2021-11-05 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF140 2021-11-04 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Krapkowickiego.pdf
PDF139 2021-11-04 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF138a 2021-10-28 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF138 2021-10-26 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia oceny i wydzielenia na makulatu dokumantcji wytworzonej i zgormadzonej przez Wydział Komunikacji w Krapkowicach.pdf
PDF137 2021-10-26 w spr. zmiany zarz. w spr. dystrybucji tabletek jodowych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Powiatu Krapkowickiego.pdf
PDF136 2021-10-26 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF135 2021-10-26 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF133 2021-10-22 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkoiwcach na 2021 r..pdf
PDF134 2021-10-22 w spr. powołania komisji przetargowej Kurs AutoCAD dla uczniów.pdf
PDF132 2021-10-19 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF131 2021-10-15 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF130 2021-10-15 w spr. zmiany planu finansowego Straostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF129 2021-10-15 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF126 2021-10-08 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicacg w 2021 r..pdf
PDF123 2021-10-04 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie palnu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2021 r..pdf
PDF115 2021-09-23 w spr. powołania komisji do potwierdzenia dokonania zniszczenia dokumantacji niearchiwalnej PZdsOoN w Krapkowicach.pdf
PDF118 2021-09-27 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF107a 2021-08-20 w spr. kontroli problemowej w zakresie stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa OC Gminy Krapkowice.pdf
PDF107 2021-08-20 w spr. zmiany utworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej.pdf
PDF87a 2021-07-30 w spr. wprowadzenia do stosowania Harmonogramu szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Powiatu Krapkowickiego na 2021 r..pdf
PDF82b 2021-07-15 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF80 2021-07-09 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF60 2021-05-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF74 2021-06-30 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF38a 2021-04-19 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf
PDF43a_2021-04-27 w spr. zmiany zarz. w spr. osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2021 r.pdf

PDF127_2021-10-11 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf


PDF128_2021-10-11 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf

PDF124_2021-10-04 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF125_2021-10-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF122a_2021-10-01 w spr. zmiany zarz. w spr. osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2021 r.pdf

PDF122_2021-10-01 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego.pdf

PDF121a_2021-10-01 w spr. ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego .pdf

PDF121_2021-09-30 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf

PDF120a_2021-09-30 w spr. zmiany zarz. w spr. zadań wydziałów 88-2020.pdf
PDF120_2021-09-29 w spr. kontroli programu pilotażowego AKTYWNY SAMORZĄD.pdf
PDF119_2021-09-27 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF117_2021-09-23 w spr. max wysokości Nagrody Starosty na rok 2021.pdf
PDF116_2021-09-23 w pr. zmiany Regulaminu Wynagradzania.pdf
PDF113_2021-09-10 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF108a_2021-08-30 w spr. zmiany zarz. w spr. osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2021 r.pdf
PDF112_2021-09-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF111_2021-09-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf

PDF114_2021-09-20 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF110_2021-09-02 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF109_2021-09-01 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF108_2021-08-30 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF106_2021-08-20 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF102_2021-08-16 w spr. wyznaczenia pracownika ds. zwalczania pożarów i ewakuacji.pdf
PDF103_2021-08-16 w spr. zm. zarz. w spr. postępowania z dokumentacją w spr. Tajemnicy skarbowej.pdf
PDF101_2021-08-16 w spr. zm. zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.pdf
PDF100_2021-08-16 w spr. zm. zarz. w spr. wyznaczenia koordynatora ds dostępności.pdf
PDF85_2021-07-27 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF83_2021-07-19 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF79_2021-07-07 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF81_2021-07-09 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF77_2021-07-05 w spr. określenia zadań KSRG .pdf
PDF76_2021-07-05 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF75_2021-07-01 w spr. zmiany zarz. ww spr. ustalenia osób odpowiedzialnych w 2021 r.pdf
PDF49_2021-05-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF44_2021-04-29 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF48_2021-05-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF43_2021-04-26 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF93_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla ZS Krapkowice.pdf
PDF94_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla DPS ANNA Krapkowice.pdf
PDF95_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla PPP Krapkowice.pdf
PDF97_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla ZSZ Krapkowice.pdf
PDF96_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla ZSS Krapkowice.pdf
PDF98_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla ZS Zdzieszowice.pdf
PDF99_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla PCPR Krapkowice.pdf
PDF105_2021-08-20 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej Km.pdf
PDF56_2021-05-19 w spr. zmiany polityki rachunkowości dla CUW.pdf
PDF57_2021-05-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF58_2021-05-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF59_2021-05-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF62_2021-05-24 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF61_2021-05-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF63_2021-05-27 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF64_2021-05-28 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF65_2021-06-02 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF66_2021-06-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF68_2021-06-11 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF67_2021-06-08 w spr. zm. zarz. w spr. powołania członków Pow. Sp. Rady ds Osób Niepeł.pdf
PDF69_2021-06-11 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF70_2021-06-16 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF70a_2021-06-16 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF72_2021-06-24 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF71_2021-06-22 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF73_2021-06-28 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF78_2021-07-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf

PDF82a_2021-07-15 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf

PDF84_2021-07-23 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF86_2021-07-27 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF87_2021-07-30 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF104_2021-08-20 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF88_2021-08-03 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF82_2021-07-14 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF90_2021-08-05 w spr. sporzadzenia i podania do publ. wiadomości wykazu nieruch. przenaczonej do oddania w użyczenie.pdf
PDF89_2021-08-05 w spr. przeznaczenia do oddania w użyczenie prawa własności nieruchomości.pdf
PDF91_2021-08-05 w spr. przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf
PDF92_2021-08-05 w spr. sporzadzenia i podania do publ. wiadomości wykazu nieruch. przenaczonej do sprzedaży.pdf
PDF55_2021-05-18 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF54_2021-05-12 w spr. rozszerzenia RWA.pdf
PDF53_2021-05-12 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF51_2021-05-12 w spr. kontroli problemowej wzadań OC Gmina Krapkowice.pdf
PDF52_2021-05-12 w spr. kontroli problemowej wzadań OC Gmina Gogolin.pdf
PDF50_2021-05-12 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej projekt Nie Sami Dzielni II.pdf
PDF47_2021-05-04 w spr. rozszerzenia RWA.pdf
PDF46_2021-04-30 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2021 r.pdf
PDF42_2021-04-21 w spr. zm. zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego..pdf
PDF45_2021-04-29 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF41_2021-04-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDF40_2021-04-21 w spr. zmiany zarządzenia w spr. powołania Komisji Bezpieczęństwa i Porządku.pdf
PDF38_2021-04-16 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDF39_2021-04-21 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF36_2021-04-14 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF35_2021-04-07 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF34_2021-04-01 w spr. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2021 r..pdf

PDF33a_2021-03-31 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF33_2021-03-30 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF32_2021-03-25 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf

PDF31_2021-03-25 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF30_2021-03-24 w spr. Planu Rezczowo Finansowgo ZFŚS na 2021 rok.pdf

PDF26_2021-03-22 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF25a_2021-03-15 w spr. zmiany polityki rachunkowości.pdf
PDF24a_2021-03-05 w spr. zmiany planu dochodów zadań zleconych i z administr. rządowej w 2021 r.pdf
PDF25_2021-03-05 w spr. zm. zarz. w spr. szczegół. zakresów zadań wydziałów i poz. komórek org .pdf.pdf


PDF24_2021-03-05 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF23_2021-03-04 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF22_2021-03-01 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych w 2021 roku.pdf
PDF21_2021-02-23 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF19_2021-02-22 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej IMD.pdf
PDF17_2021-02-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF18_2021-02-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF16_2021-02-17 w spr. kosztu utrzymania mieszkańca w DPS ANNA.pdf
PDF15_2021-02-02 w spr. terminarza przekazywania dokumentów.pdf
PDF14_2021-02-02 w spr. powołania Komisji Konkursowej na dyrektora PUP.pdf
PDF13_2021-02-02 w spr. konkursu na dyrektora PUP.pdf

PDF12a_2021-01-29 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf
PDF12_2021-02-02 w spr. analizy naruszenia prawa - ośrodki szkolenia kierowców.pdf
PDF11_2021-02-02 w spr. analizy naruszenia prawa - stacje kontroli pojazdów.pdf

PDF10_2021-01-28 w spr. rozbudowy RWA dla Starostwa .pdf
PDF9_2021-01-28 w spr. zmiany zarządzenia w spr. SD.pdf

PDF8_2021-01-28 w spr. zmiany zarządzenia w spr. GSK.pdf

PDF7_2021-01-28 w spr. zmiany planu finansowego.pdf

PDF6_2021-01-28 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDF5_2021-01-28 w spr. powołania komisji do wyboru reprezentacji do PPK.pdf
PDF4_2021-01-22 w spr. wyboru reprezentacji do PPK - regulamin.pdf
PDF3_2021-01-15 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.185.2020.pdf
PDF2_2021-01-15 w spr. realizacji zadań obrony cywilnej w pow. krapkowickim w 2021 r.pdf

PDF1_2021-01-04 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych w 2021 r.pdf
 

Wersja XML