Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert 2021

PDFuchw. nr 1159 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji - kultura fizyczna.pdf
PDFuchw. nr 1159 załącznik.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna.pdf
PDFuchw. nr 1074 w sprawie otwartego konkursu ofert na kulturę fizyczną.pdf
PDFuchw. nr 1074 załącznik kultura fizyczna.pdf
PDFuchw. nr 962 w sprawie otwartego konkursu ofert w obszarze porządku i bezpieczeństwa .pdf
PDFuchw. nr 962 zalacznik.akt .pdf
PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu - wzór ogłoszenia.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie czlonka komisji.pdf
PDFZałącznik nr 3 do Regulaminu - karta oceny formalnej .pdf
PDFZałącznik nr 4 do Regulaminu - karta oceny merytorycznej.pdf
PDFRegulamin otwartych konkursów ofert 2021.pdf
PDFUchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2021.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - bezpieczeństwo.pdf
PDFuchw. nr 1005 w sprawie wyboru ofert bezpieczeństwo i porządek publiczny 2021.pdf
PDFuchw. nr 1005 załącznik - bezpieczeństwo i porządek publiczny.pdf
PDFuchw. 1050 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na kulturę.pdf
PDFuchw. załącznik kultura.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.pdf
PDFuchw. nr 1075 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf
PDFuchw. nr 1075 - załącznik.pdf

Wersja XML