Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe składane w 2021 r.

PDFNogalska Małgorzata - zakończenie pełnienia funkcji dyrektora.pdf
PDFScholz Tomasz - upoważnienie do wydawania decyzji.pdf
PDFNogalska Małgorzata -powierzenie funkcji dyrektora.pdf
PDFKowalik Irena - ustanie stosunku pracy .pdf
PDFGacek Aleksander - cofnięcie upoważnienia.pdf
PDFSpałek Anita - ustanie stosunku pracy.pdf
PDFWieszala Danuta - ustanie stosunku pracy.pdf
PDFSpałek Anita - powołanie na stanowisko - 01-06-2021.pdf
PDFSpałek Anita - powołanie na stanowisko - 01-03-2021.pdf
PDFPiosek Brygida - cofnięcie upoważnienia.pdf
PDFNossol Józef - ustanie stosunku pracy.pdf
PDFDobiecka Dorota - ustanie stosunku pracy.pdf
PDFDżugaj - Wolny Katarzyna - upowaznienie do wydawania decyzji.pdf
PDFDobiecka Dorota - ustanie stosunku pracy - korekta.pdf
PDFMasajada Kinga cofnięcie.pdf

Wersja XML