Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o możliwości przeglądania akt

sprawy oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Gminę Gogolin, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 12 października 2020 r. nr BS-B.6740.1.3.2020.IS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Norwida w miejscowości Gogolin”, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152/2 o powierzchni 0,0097 ha (powstała z podziału działki nr 152/1) z mapy 3, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00025642/1, stanowiącą dotychczas własność Pana Maksymiliana Drożdżor (Droździoł) s. Michała i Pauliny, którego adresu zamieszkania nie ustalono, w szczególności z opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą wartość nieruchomości.

PDFzawiadomienie czynny udział.pdf
 

Wersja XML