Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Karłubcu gmina Gogolin oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 710/7 z k.m..8 stanowiącej własność nieżyjącej  Marii Suszka.

PDFzawiadomienie Maria Suszka.pdf
 

Wersja XML