Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Gogolinie obręb
Karłubiec, gmina Gogolin, powiat krapkowicki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 710/6 arkusz mapy 8, dla której nie założono księgi wieczystej, stanowiącej własność nieżyjącego Pana Alfreda Sapok.

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji Sapok.pdf
 

Wersja XML