Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Kórnicy

Starosta Krapkowicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków usytuowanych na  nieruchomości  położonej w Kórnicy gmina Krapkowice oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr nr 931/2 z mapy 4, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00042375/3.

PDFogłoszenie o przetargu.pdf
PDFZarządzenie Starosty Krapkowickiego.pdf
 

 

Wersja XML