Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

PDFuchw. nr 197 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 197 w sprawie rocznego programu współpracy z org. pozarz. na 2022 r..pdf
 

Wersja XML