Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa przejścia dla pieszych na ul. Góry Św. Anny w m. Zdzieszowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1808 O

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
PDFZaproszenie do składnia ofert.pdf

Załącznik 1 A - Dokumentacja projektowa

PDF01_Zdzieszowice_Przejście_Karta tytułowa PT.pdf
PDF02_Zdzieszowice_Przejścia_Spis zawartości PT.pdf
PDF08_Zdzieszowice_Przejście_PZT.pdf
PDF09_Zdzieszowice_Przejście_BIOZ.pdf
PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA.pdf
PDFPRZEKRÓJ 1-1.pdf
PDFPRZEKRÓJ 2-2.pdf
PDFPRZEKRÓJ 3-3.pdf
PDFSZCZEGÓŁ 1.pdf
PDFSZCZEGÓŁ 2.pdf
PDFWIDOK OGÓLNY.pdf


PDFZałącznik Nr 1 B - Opis techniczny - branża budowlana.pdf
PDFZałącznik Nr 1 B - Opis techniczny - branża elektryczna.pdf


PDFZałącznik Nr 1 C - Przedmiar robót.pdf

 

Wersja XML