Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

położonej w Kórnicy oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 931/2 z mapy 4.

PDFinformacja o wyniku przetargu.pdf
 

 

Wersja XML