Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – 9 zbiorników retencyjno – rozsączających oraz na usługi wodne polegające na wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu Kompleksu Wojskowego 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, Skład Krapkowice do urządzeń wodnych tj. do zbiorników retencyjno – rozsączających.

PDFzawiadomienie.pdf
 

Wersja XML